Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 10

У цьому уявленні приведений список всіх ресурсів, які необхідні в проекті (рис. 22).

Рис. 22. Лист ресурсів

Необхідно оцінити ступінь завантаження ресурсів. Якщо існують помилки – перенавантаження ресурсу в проекті, то в списку всіх ресурсів даний ресурс буде виділений червоним кольором. Оцінку завантаження ресурсів по днях проекту можна здійснити за допомогою уявлення «Графік ресурсів», «Використання ресурсів».

ЗАВДАННЯ

Згідно з даними варіантів, приведених в додатку А, виконати наступні роботи:

1.  Визначити склад ресурсів;

2.  Визначити параметри ресурсів;

3.  Визначити тип завдань (Fixed Duration, Fixed Work, Fixed Units);

4.  Вказати призначення ресурсу в проекті по завданнях;

5.  Визначити трудовитрати ресурсу по кожному завданню;

6.  Визначити профіль завантаження ресурсів по завданнях;

7.  Оцінити завантаження ресурсів за всім проектом.

Звіт містить наступні результати:

1.  Опис переліку і призначення ресурсів для свого варіанту проекту;

2.  Лист ресурсів;

3.  Діаграма Ганта проекту з призначенням ресурсів.

Лабораторна робота №3

Тема: Оптимізація проекту, вирівнювання завантаження ресурсів

Мета: навчитися використовувати методи оптимізації використання ресурсів в проекті, одержати навики розрахунку вартості і бюджету проекту

Основні положення лабораторної роботи

В ході аналізу плану проекту необхідно оцінити, наскільки встановлена тривалість завдань реалістична і, відповідно, чи можна укластися в строк, виконуючи роботи згідно наявним ресурсам. Після того, як тривалість завдань буде скоректована, необхідно проаналізувати план з оновленою тривалістю завдань (оновленими як після коректування, так і після вирівнювання ресурсів) і визначити, чи можливо виконати роботу за проектом в" відведений термін.

Аналіз і оптимізація завантаження ресурсів, тобто рівномірний розподіл роботи між ресурсами – одна з найбільш складних операцій, здійснюваних при складанні проекту в MS Project. Слід зазначити, що кількість, розподіл, тривалість використання ресурсів визначає вартість проекту. Є декілька методик планування вартості проекту:

за аналогом;

зверху «вниз»;

по параметрах;

«від низу до верху».

Визначення вартості проекту за аналогом (analogous estimating) можна застосовувати, коли планований проект аналогічний ряду інших, що виконувалися в організації раніше. У такому разі загальна вартість проекту визначається виходячи з накопиченого досвіду, а потім загальна вартість розподіляється між завданнями. Цей метод найменше точний, але його застосування займає менше всього часу. Як правило, вартість проекту оцінюється таким чином тільки на початковому етапі планування, коли об'єм робіт ще остаточно не визначений і не можна використовувати точніші методики.

Визначення вартості проекту по параметрах (parametric modeling) є досить відомою методикою. Типовим прикладом є оцінка вартості дому, що будується, по площі або визначення вартості меблів по погонних метрах. Точність цього методу і, відповідно, трудовитрати на його використання залежать від числа оцінюваних параметрів. Щоб застосувати параметричну методику в MS Project, потрібно скористатися полями, що настроюються, і функціями.

Методика визначення вартості проекту «від низу до верху» (bottom-up estimating) полягає в розрахунку вартості окремих завдань проекту і формуванні загальної вартості проекту з сумарної вартості всіх робіт.

Дана методика є найбільш точною, і саме на її використання орієнтована програма MS Project. Для її застосування потрібно більше всього часу, оскільки її точність багато в чому залежить від ступеня деталізації складу робіт і ресурсів.