Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 16

Рис. 35. Налагодження звіту про задачі проекту

У даному випадку звіт буде уключати не тільки перелік та тривалість завдань, а й їх зміст, вартість, трудомісткість.

В роботі необхідно отримати звіти відповідно масштабу проекту (неділя, місяць квартал) згідно варіанту (додаток А).

ЗАВДАННЯ

Згідно з даними варіантів, приведених в додатку А, виконати наступні роботи:

1.  Визначити вартість ресурсів проекту.

2.  Вказати для ресурсів 2-3 норми витрат.

3.  Визначити ресурси, які були перенавантажені в проекті.

4.  Визначити для проекту (завдань) фіксовані витрати.

5.  Вирівняти завантаження ресурсів і оптимізувати проект щодо їх використання.

6.  Побудувати базовий проект.

7.  Уключити у таблицю діаграми Ганта колонки базового плану (базова тривалість, базова вартість).

8.  Провести аналіз проекту за допомогою методу PERT.

9.  Провести аналіз варіантів проекту відповідно показникам базовому плану (базова тривалість, базова вартість).

10.  Сформувати наступні звіти:

Загальний (Відомості по проекту);

Налагоджений звіт (звіт за задачами з визначенням заміток, вартості, тривалості, трудомісткості завдань);

Звіт загрузки (використання задач);

Звіт витрат (Бюджет).

Звіт містить наступні результати:

1.  Лист ресурсів до оптимізації.

2.  Діаграма Ганта проекту з вказівкою фіксованих витрат.

3.  Лист ресурсів після оптимізації.

4.  Результат проектування за методом PERT.

5.  Звіти, які отримані за допомогою MS PROJECT.


Додаток А

Таблиця А1

Словник основних термінів

Англомовний термін

Україномовний термін

Визначення

1

2

3

Activity

(task)

Робота (задача)

Діяльність, що необхідна для досягнення мети проекту і потребує часу і ресурсів. Робота є найменшою самостійною одиницею, що використовується для деталізації проекту.

Actual Cost

Фактичні витрати

Сума вартостей ресурсів за фактично виконаний об'єм робіт і фіксованих витрат

As Late As Possible (ALAP)

Якомога пізніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає максимально пізні терміни її початку та завершення, не затримуючи, проте, початок роботи-послідовника

As Soon As Possible (ASAP)

Якомога раніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення найбільш ранніх із можливих дат початку та завершення роботи

Assignment

Призначення

Взаємозв’язок між роботою та ресурсом, який використовується для її виконання

Assignment Units

Об’єм призначень

Загальна кількість одиниць певного ресурсу, призначених для виконання даної роботи

Availability

Доступність

Кількість ресурсів, що є у наявності протягом заданого часового інтервалу