Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 24

Фіксованими витратами за проектом є покупка принтера за ціною 1000  грн.

Варіант 3

Оцінка потенціалу збуту фірми

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням провести маркетингове дослідження та проаналізувати збутову діяльність фірми

Таблиця Б5

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Розробка стратегії проведення маркетингового дослідження:

1.1. вибір цільової групи і методів дослідження;

1.2. підготовка анкет.

2

2. Проведення маркетингового дослідження:

2.1. розрахунок показника конкурентоспроможності фірми;

2.2. сегментація ринку;

2.3. порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності фірми та її конкурентів;

2.4. визначення загального показника привабливості ринку;

2.5. розрахунок ступеня прихильності покупців фірмам-конкурентам і оцінка рівня концентрації конкурентів на ринку.

10

3. Аналіз відповідності збутової і маркетингової діяльності фірми вимогам, що пред'являються на ринку:

3.1. аналіз основних чинників, що впливають на збут продукції;

3.2. виявлення "вузьких місць" і потенціалу збільшення збуту;

3.3. визначення розузгоджень між думками співробітників і керівників фірми з думками споживачів.

6

4. Розробка рекомендацій по вдосконаленню діяльності фірми за результатами проведених досліджень.

2

Таблиця Б6

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

50

60

-

1 етап – 60%

2 етап – 60%

3 етап – 40%

4 етап – 40%

Аналітик

1

-

-

150

3 етап – 100%

Маркетолог

3

35

45

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 50%

4 етап – 100%

Комп'ютер

1

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

4

4

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%