Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 27

Фіксованими витратами за проектом є покупка принтера за ціною 900  грн.

Варіант 6

Пошук вільних ніш на ринку

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням провести аналіз виробничої і збутової діяльності фірми, оцінити існуючу систему управління, провести маркетингове дослідження та розробити стратегію збільшення об'ємів збуту та виходу на вільні ніші ринку.

Таблиця Б11

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Аналіз відповідності збутової і маркетингової діяльності фірми вимогам, що пред'являються ринком:

1.1. аналіз основних чинників, що впливають на збут продукції;

1.2. виявлення "вузьких місць" і потенціалу збуту;

1.3. оцінка методів і інструментів роботи з ринком, що використовуються фірмою.

10

2. Оцінка існуючої системи управління на фірмі.

7

3. Підготовка і проведення маркетингового дослідження:

3.1. вибір цільової групи і методів дослідження, підготовка анкет;

3.2. проведення маркетингового дослідження.

7

4. Розробка стратегії збільшення об'ємів збуту і стратегії виходу на вільні ніші ринку:

4.1. порівняльний аналіз місткості цільових груп;

4.2. порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності фірм, що працюють з привабливими для замовника цільовими групами;

4.3. розрахунок необхідного показника конкурентоспроможності і оцінка прихильності покупців фірмам;

4.4. оцінка перспектив збільшення доходів фірми при реалізації стратегій виведення продукту на ринок;

4.5. вибір оптимальних варіантів технічного оснащення під рекомендовану програму виробництва.

10

Таблиця Б12

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

45

60

-

1 етап – 30%

2 етап – 30%

3 етап – 20%

4 етап – 20%

Аналітик

1

40

50

-

1 етап – 60%

2 етап – 100%

3 етап – 50%

Маркетолог

2

35

45

-

1 етап – 100%

2 етап – 50%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Інженер

1

-

-

180

4 етап – 100%

Комп'ютер

2

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

5

5

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%