Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 22

Закінчення табл. Б1

1

2

4. Вибір організаційної структури:

4.1. визначення ступеня децентралізації, розподіл повноважень і відповідальності між центрами;

4.2. порівняльний аналіз запропонованої нормативної структури управління з діючою зараз організаційною структурою;

4.3. виявлення проблем і ресурсів поліпшення управління для діючої структури системи управління.

5

Таблиця Б2

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

45

60

-

1 етап – 50%

2 етап – 40%

3 етап – 50%

4 етап – 50%

Менеджер

2

35

50

-

1 етап – 50%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 70%

Аналітик

1

-

-

150

4 етап – 100%

Маркетолог

1

35

50

-

1 етап – 100%

Комп'ютер

1

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

5

5

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Фіксованими витратами за проектом є покупка принтера за ціною 1200  грн.

Варіант 2