Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 55


ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  2-1

Номе-

ри ло-

каль-

них

кошто-

рисів

Найменування

локальних  кошторисів

Будівельні  роботи

Монтажні  роботи

Експлуатація  машин

Загальновиробничі

витрати

Кошторис-

на трудо-

місткість,

тис.

люд.-год.

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Трудоміст-

кість,

тис.

люд.-год.

Заробітна

плата,

тис. грн.

Трудоміст-

кість,

тис.

люд.-год.

Заробітна

плата,

тис. грн.

Трудоміст-

кість,

тис.

люд.-год.

Заробітна

плата,

тис. грн.

Трудоміст-

кість,

тис.

люд.-год.

Заробітна

плата,

тис. грн.

Середній

розряд

Середній

розряд

Середній

розряд

1

2

3/4

5

6/7

8

9/10

11

12

13

14

15

2-1-1

загальнобудівельні роботи

41,057

990,468

  -   

  -   

4,047

109,286

4,605

174,419

49,709

1274,173

4

  -   

5

2-1-2

санітарнотехнічні роботи

9,169

209,190

  -   

  -   

0,709

16,039

1,031

39,078

10,909

264,307

3

  -   

3

2-1-3

електромонтажні роботи

  -   

  -   

1,151

27,475

0,239

6,170

0,135

5,106

1,525

38,751

  -   

4

4

---------

-----------------------------------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

Разом :

50,226

1199,658

1,151

27,475

4,995

131,495

5,771

218,603

62,143

1577,231

Склав

__________________________

Перевірив

__________________________