Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Е1-11-14

Розроблення грунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група грунтів 2

                                                                    1000м3

0,82

5164,96

142,11

5022,85

1307,28

4235

117

4118

1072

7,21

44,97

6

37

5

Е1-38-1

Зрізування недобору грунту у виїмках, група

грунтів 1

                                                                    1000м3

0,13

37542,92

12916,74

24593,65

3483,36

4881

1679

3197

453

630,70

116,24

82

15

6

Е1-27-2

Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту

до 5 м, група грунтів 2

                                                                    1000м3

0,82

2125,14

--

2125,14

477,72

1743

  -   

1743

392

__-__

17,67

__-__

14

7

Е1-134-1

Ущільнення грунту пневматичними трамбівками,

група грунтів 1, 2

                                                                    100м3

8,2

718,87

397,31

321,56

131,68

5895

3258

2637

1080

18,36

5,52

151

45

  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.

62811

5942

56839

14021

284

489

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

30

       всього заробiтна плата, грн.

19963

  Загальновиробничi витрати, грн.

13703

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

76

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2871

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Всього по роздiлу 1, грн.

76514

 Роздiл 2. Фундаменти

8

Е5-3-4

Заглиблення дизель-молотом на гусеничному

копрі залізобетонних паль довжиною до 8 м у

грунти групи 2

                                                                    м3

63,6

1492,83

151,24

1316,88

161,29

94944

9619

83754

10258

6,26

5,33

398

339

9

К581721-

К704

Палі забивні залізобетонні марки С7-30 ГОСТ

19804.1-79

                                                                    шт

120

468,57

--

__-__

  -   

56228

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

10

Е5-10-1

Вирубування бетону з арматурного каркаса

залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2

                                                                    паля

120

118,18

40,83

77,22

23,97

14182

4900

9266

2876

1,69

1,01

203

121

11

Е6-1-1

Улаштування бетонної підготовки

                                                                    100м3

1,3

76324,33

3858,23

1737,43

738,24

99222

5016

2259

960

195,75

24,86

254

32