Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 39

Форма № 4

 

Будова - ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

 

Шифр проекту - 06.01-1 м

 

Локальний кошторис № 1-1-1

 

на загальнобудівельні роботи

 

Спортивний комплекс

 
 
 

Основа:

Кошторисна вартість

5540,885

 тис. грн.

 

креслення (специфікації ) № Архітектурна частина проекту

Кошторисна трудомісткість

49,709

 тис.люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

1274,173

 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

3,9

 розряд

 

Вимірник одиничної вартості

9072,00

 м3

 
 

Показник одиничної вартості

610,77

 грн.

 

Складений в поточних цінах станом на “6 червня ” 2013 р.

 
 

п/п

Шифр і

номер

позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат,

одиниця виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.-год.

 
 

всього

експлуа-

тації

машин

всього

заробіт-

ної плати

експлуа-

тації

машин

не зайнятих обслуго-

вуваням машин

 
 

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

в тому

числі за-

робітної

плати

тих, що обслуговують

машини

 
 

на

одиницю

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

А. Підземна частина

 
 

 Роздiл 1. Землянi роботи

 

1

Е1-24-1

Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59

кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група

грунтів 1

                                                                    1000м3

2,31

2595,16

--

2595,16

583,38

5995

  -   

5995

1348

__-__

21,58

__-__

50

 

2

Е1-30-2

Планування площ бульдозерами потужністю 79

кВт [108 к.с.] за 1 прохід

                                                                    1000м2

11,848

84,51

--

84,51

16,40

1001

  -   

1001

194

__-__

0,51

__-__

6

 

3

Е1-16-14

Розроблення грунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу

з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунтів

2

                                                                    1000м3

4,92

7939,28

180,54

7753,74

1927,14

39061

888

38148

9482

9,16

65,49

45

322