Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 18

будівля спортивного комплексу  має розміри в осях 42х30м. Це двоповерхова повно каркасна будівля зі сталевим каркасом , в якій перший поверх розміщений по всій площі, а другий виступає від огороджуючих конструкцій до центру будівлі на 9м, також вона має підвальне приміщення,. В якості несучих конструкцій каркасу застосовуються сталеві колони з труб . Несучими конструкціями покриття являється структурна плита . Висота від нульової позначки , за яку прийнятий рівень чистої підлоги , до низу несучих конструкцій покриття становить 6,6 м. Площа будівлі - 1450м2

   У відповідності до вимог організації і технології будівництваданий об’єкт повністю задовольняє використання сучасної будівельної техніки, технології будівництва, охорони праці та техніки безпеки.

   При визначенні умов будівництва враховано геодезично-геологічні дані:

                       1. Рослинний супісок твердий, просадочний.

                        2.Пісок пилуватий середньої щільності, вологий.

3.Супісок пилуватий, пластичний, просадочний.

                        4.Пісок середньої крупності, щільний , маловологий.

Будівництво здійснюється на території міста Суми. Рельєф місцевості – рівний ; ведеться в 2 кліматичному районі. Розрахункова температура найбільш холодних діб -32 ºС, п’ятиденки -27 ºС, глибина промерзання ґрунту 1.2м

Умови розташування об’єкту на архітектурному генеральному плані, забезпечення будівництва матеріалами, виробами та конструкціями передбачено здійснювати генпідрядним методом.

          Постачання електроенергії та водою іншими енергоресурсами здійснюється від існуючих джерел, а саме:

-трансформаторні підстанції;

-водопровідні мережі…і т.д.

  Технологія та організація будівництва розробляється з використанням новітніх досягнень у будівельному виробництві і полягає в принципах індустріалізації будівництва , вдосконалення методів та форм його організації.

3.2. Обґрунтування термінів будівництва.

Термін будівництва визначаємо згідно СНиП 1.04.03-85

«Норми продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (стр.542 пункт 48)»

    (2140-2000)/2140*100=6,54%

    Зменшення до норми проводження будівництва складає

Назва об’єкту

Характеристика

Норми тривалості будівництва

загальна

В тому числі

Підгот.період

Оздоровчо-

Спортивний комплекс

Зі спортивною залою 18*30м2

7

1.5

    Термін будівництва складає з врахуванням екстраполяції

    Т=7*(100+6,54)/100=7,59 міс

3.3. Визначення складу та об’ємів будівельно-монтажних робіт та ресурсів.

    Для визначення складу та об’ємів будівельно-монтажних робіт та ресурсів використано будівельні норми, технологічні карти та РЕКН-99.                      


Підстава:                                                                                                                             Показники об’єкту:

1.Архітектурні креслення                                                                                                 1.Площа забудови  1450 м2

2.Специфікація                                                                                                                   2.Корисна площа  2140 м2

3.РЕКН-99(ДБН Д.1.1-1-2000)                                                                                          3.Будівельний об’єм 13608 м3

   ВІДОМІСТЬ

          підрахунку об’ємів робіт