Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 35

               Виходячи з вище сказаного робимо висновок , що величину закладення відкосу потрібно приймати для шару з найбільшим коефіцієнтом закладення відкосу , тобто супіску .

                                            О = Н*к =2,9*0,67=1,95 м

               Приймаємо О= 2 м.

Схема

до розрахунку величини закладенню відкосу.

       

        5.4. Вимоги техніки безпеки при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах

                Причинами травматизму при проведенні вантажно - розвантажувальних робіт можуть бути : несправність контейнерів (засобів пакетування) , вантажозахватних приладів , падіння матеріалів при підйомі або опусканні  , некваліфіковане використання машин , кранів, їх несправність.

                                Контейнери і засоби пакетування повинні мати маркування з указанням номінальної маси вантажу і маси тари , завантаження тари необхідно вести не вище її вантажопідйомності у відповідності зі схемами розміщення вантажу. Схема завантаження повинна виключати переміщення вантажу в середині контейнерів і засобів пакетування при перевезенні .

                                Вантажозахватні засоби повинні мати клеймо з указанням граничної їх вантажопідйомності . Вантажні крюки вантажопідйомних засобів обладнують запобіжними замикаючимся обладнанням  , що запобігають самовільній розстроповці .

                                В процесі експлуатації проводять технічний огляд вантажозахватних засобів не рідше чим один раз в шість місяців , якщо технічними умовами або інструкцією заводу-виробника не передбачені інші терміни.

                                Підйомно-транспортне обладнання , яке застосовується при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт , повинно відповідати вимогам ГОСТів. Встановлення , реєстрація , випробування і технічний огляд підйомно-транспортного обладнання виконують у відповідності з правилами влаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, затверджено держтехнаглядом . Для вантажно-розвантажувальних робіт спеціально відводять територію , підготовлену таким чином , щоб можна було передавати на  поверхню майданчику проектне навантаження від вантажів і підйомо - навантажувальних машин . Простір повинен бути достатнім для огляду робочої зони і маневрування вантажно-розвантажувальних машин і транспорту.

                                Підйомно-транспортне обладнання , транспортні засоби при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт , повинні бути в стані , який виключає самостійне їх переміщення.

                                Освітленість приміщень і майданчиків , де проводяться вантажно-розвантажувальні роботи , повинна відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79.

                                Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись , як правило , механізованим способом з допомогою підйомно-транспортного обладнання і під керівництвом особи , призначеної наказом керівника організації , відповідальної за безпечне проведення робіт з кранами.

                                Відповідальний за проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинен перевірити справність вантажопідйомних механізмів , такелажу, приладів , помостів , й іншого вантажно-розвантажувального інвентарю , а також пояснити робочим їх обов’язки , послідовність виконання операцій .

                                Механізований спосіб ванжоно -розвантажувальних робіт є обов’язковим для вантажів  вагою більше 50 кг, а також при підйомі вантажів на висоту більше 2 м.

                                Графічні зображення способів стропування і зачеплення , а також перелік основних вантажів , що переміщаються з указанням  їх маси повинні бути видані на руки стропувальникам  і машиністам кранів , а також вивішені в місцях проведення робіт.

                                В місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідйомних машин забороняється знаходження осіб , які не мають відношення до цих робіт.

                                Знаходження людей і рух транспортних засобів в зонах можливого падіння вантажів забороняється.