Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 34

               При проведенні земляних робіт ґрунт розпушується , порушується його структура , втрачаються зв’язки між часточками , що створює потенціальну небезпеку обвалу   в процесі його розробки . Небезпека обвалу  гранту зростає при збільшенні глибини виїмки .

               Всі особливості проведення земляних робіт повинні бути узгоджені між собою в проекті , який узгоджується з відповідними організаціями і затверджується головним інженером . При наявності діючих підземних комунікацій ( електричних кабелів , газопроводів та ін .) , розміщення поблизу місця майбутніх земляних робіт , необхідно одержати дозвіл на проведення робіт від організації , яка відповідає за експлуатацію цих комунікацій . До дозволу додається план ( схема ) з указанням розміщення і глибини закладення комунікацій .

                              Розробка котлованів і траншей з відкосами без кріплення вище рівня ґрунтових вод ( з урахуванням капілярного підняття , яке становить приблизно 2 м ) або в ґрунтах осушених за допомогою штучного водопониження допускається при глибині виїмки і крутизні відкосів .

                              При нашаруванні різних видів грунтів крутизну відкосу для всіх шарів необхідно призначати по найбільш слабкому виду гранту .

                              Найбільшу небезпеку представляє собою розробка виїмок з вертикальними стінками без кріплень . Отже , такі роботи можна вести тільки в ґрунтах природної вологості , непорушеної структури , при відсутності ґрунтових вод , при цьому поблизу не повинно знаходитись підземні споруди . При цьому глибина виїмки повинна бути не більше 1,25 м – в супісях , 1,5 м – в суглинках , глинах і сухих лесовидних ґрунтах . У всіх інших випадках розробку виїмок ведуть з відкосами , або із влаштуванням кріплень вертикальних стінок .

                              По конструктивному рішенню такі кріплення поділяються на розпірні , анкерні , підкосні і шпунтові .

                              Для виїмок глибиною до 3 м раціонально застосовувати інвентарні кріплення . Вибір кріплення залежить від типу ґрунту і його вологісного стану , глибини виїмки і навантаження які діють на кріплення.

               Влаштування відкосів земляних споруд .

               Перед розробкою траншей і котлованів необхідно визначити крутизну відкосів , яка б забезпечила безпеку виробництва робіт , з урахуванням глибини траншеї або котловану і вибрати спосіб формування відкосу .

               Розробка котлованів і траншей з відкосами без кріплення в не скалистих ґрунтах вище рівня ґрунтових вод ( з врахуванням капілярного підйому ) або в ґрунтах , осушених за допомогою штучного водозниження допускається при глибині виїмки і крутизні відкосів згідно таблиці 1.

               Таблиця 1.

№ п/п

Види грунтів

Крутизна відкосу при глибині виїмки не більше , м.

1,5

3

1

2

3

4

3

Супісок

1:0,25

1:0,67

4

Суглинок

1:0

1:0,5

При нашаруванні різних видів грунту  крутизну відкосів  для всіх шарів потрібно приймати по найбільш слабкому грунту .

               Відкоси земляних споруд в незвязних ґрунтах влаштовують з кутами природного відкосу . Для зв’язних грунтів , переважно суглинків і супісків , існує аналітична залежність між елементами уступу і станом граничної рівноваги грунту відкосу .

               Визначення величини закладення відкосу котловану .

               Згідно інженерно-геологічних досліджень в межах глибини котловану , яка складає 2,9 м , залягають наступні нашарування грунтів :

                              - суглинок легкий піщаний потужністю 1,6 м ;

                              - супісок піщаний потужністю 1,3 м.

               Отже , згідно рекомендацій по визначенню коефіцієнта закладення відкосу  , приймаємо його величину по найбільш слабкому нашаруванні грунтів і по таблиці 1 визначаємо , що для супіску цей коефіцієнт рівний величині 0,67 , а для суглинку 0,5 .