Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 38

Отже , робимо висновок про те , що з точки зору економії грошових ресурсів , доцільніше застосовувати в виставковому залі мозаїкове покриття підлоги . Економія грошових ресурсів складе :

                    129177-126347=2830 грн.

6.2 Техніко-економічні показники проекту .

1.  Виробнича потужність

2.  Обємно-планувальні показники

- площа забудови    Sзаб=1260 м2

- будівельний об’єм   Vзаб=13608 м3

- загальна корисна площа  Sкор=2140 м2

- робоча площа  Sроб=2140 м2

- К1 - відношення робочої площі до загальної корисної

- К2 – відношення будівельного об’єму до загальної площі

                              К2=13608/2140=6,35

          3. Показники кошторисної вартості :

                    - загальна кошторисна вартість  -  9386,045 тис. грн.

                    - кошторисна вартість об’єкту  -  6127,589 тис. грн.

                    - в т. ч. будівельно-монтажних робіт  -  6127,589 тис. грн.

          4. Трудові витрати на зведення об’єкту – 62,143 тис. люд.-год.

          5. Показники витрат основних матеріалів на 1 м2 загальної площі

                    - бетон та залізобетон - 0,167 м3/м2

                    - сталь – 23,55 кг/м2

                    - лісоматеріали – 0,06 м3/м2

          6. Показники технологічності

                    - рівень збірності – 0,46

                    - число типорозмірів збірних елементів – 27 типорозмірів

                    - маса монтажних елементів :

                              а) найменша 0,5 т

                              б) найбільша – 6,75 т

          7. Тривалість будівництва об’єкту:

                    - за проектом  -  8,5 місяців. 

                    - за нормами – 9 місяців.

          8. Економічний ефект від зниження термінів будівництва .

      Эдн*К*(Тнпр)

    Ен – коефіцієнт економічності капіталовкладень Е=0,15.

    К – кошторисна вартість об’єкту К=9386,045

    Тнпр – нормативний та проектний строк будівництва

    Эд=0.15*9386,045*(9/12-8,5/12)=58,6 тис. грн.

6.3  Кошторисна документація по визначенню вартості будівлі.

Вартість будівництва на даній території і в задані терміни визначається на підставі норм ДБН Д 1-1-1. 2000 «Правила визначення кошторисної вартості будівництва» та методичних рекомендацій у відповідності до навчальних посібників .

     Розмір капітальних вкладень сформований на основі кошторисної документації :

                       - зведений кошторисний розрахунок ;

                       - об´єктний кошторисний розрахунок ;

                       - локальний кошторис №1 «На загальнобудівельні роботи»;

                       - локальний кошторис №2 «На електромонтажні роботи» ;

                       - локальний кошторис №3 «На санітарно-технічні роботи» ;

    На підставі загальної кошторисної вартості визначені техніко-економічні показники проекту .