Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 53

Форма № 4

 

Будова - ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

 

Шифр проекту - 06.01-1 м

 

Локальний кошторис № 1-1-3

 

на санітарнотехнічні роботи

 

Спортивний комплекс

 
 
 

Основа:

Кошторисна вартість

515,003

 тис. грн.

 

креслення (специфікації ) № Архітектурна частина проекту

Кошторисна трудомісткість

10,909

 тис.люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

264,307

 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

3,4

 розряд

 

Вимірник одиничної вартості

9072,00

 м3

 
 

Показник одиничної вартості

56,77

 грн.

 

Складений в поточних цінах станом на “ 6 червня ” 2011 р.

 
 

п/п

Шифр і

номер

позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат,

одиниця виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.-год.

 
 

всього

експлуа-

тації

машин

всього

заробіт-

ної плати

експлуа-

тації

машин

не зайнятих обслуго-

вуваням машин

 
 

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

в тому

числі за-

робітної

плати

тих, що обслуговують

машини

 
 

на

одиницю

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Е22-8-7

Опалення і вентиляція м3

8316

1,23

0,446

0,725

0,09

10279

3711

6032

772

705,60

155,88

141

31

 

2

Е18-6-2

Водопостачання м3

8316

34,33

23,87

4,011

1,81

285482

198531

33359

15037

96,92

7,45

8723

671

 

3

Е23-3-3

Каналізація м3

8316

5,73

0,83

0,071

0,028

47649

6948

593

230

152,64

3,61

305

7

 

  Разом прямі витрати по кошторису, грн.

343410

209190

39984

16039

9169

709

 

       в тому числi:

 

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

94236

 

       всього заробiтна плата, грн.

225229

 

  Загальновиробничi витрати, грн.

171593

 

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

1031

 

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

39078