Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 23


             Вибір монтажних кранів для монтажу конструкцій.

          При існуючому різноманітті типів і марок кранів складною задачею являється вибір схеми роботи і марок монтажних кранів.

          Вихідними даними при виборі кранів являються габарити і обємно-планувальні рішення будівлі , параметри і робоче положення вантажів , метод і технологія монтажу , умови проведення робіт .

          Вибір кранів залежить від багатьох факторів , основні з яких висота і ширина будівлі , габарити і маса елементів , мінімальна відстань від стіни будівлі  або брівки котловану до осі крана і т. п . Вибору  передує визначення організаційних методів монтажу , що характеризують напрямок і послідовність встановлення елементів , виясняються можливі місця і схеми руху кранів.

          Вибір кранів будемо проводити згідно довідкової літератури «Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций . Учебное пособие . Москва 2002 год».

Вибір кранів виконують в два етапи :

                    - підбирають тип і марку кранів за технічними характеристиками , які відповідають поставленим  вимогам .

                    - визначають економічно найбільш вигідний варіант.

Монтажную массу элемента определяем по формуле:

Q„, =mэ + mс +m0, где:

m0=0

тэ - масса элемента, тс - масса стропующих устройств.

1.  Крайняя колонна           Qm=0.97 + 0.33 = 1.3 (т).

2.  Средняя колонна          Qm=0.35 + 0.33 = 0.68 (т).

3.  Балка                                 Qm= 1.8 + 0.94 = 2.74 (т).

4.  Структурная плита        Qm=4.88 + 1.4 = 6.28 (т).

5.  Плита перекрытия         Qm= 4.2 + 1.07 = 5.27 (т).

 Определение монтажной высоты подъема крюка крана.

Высота подъема крюка крана под уровнем установки крана при монтаже элементов конструкций рассчитывается по формуле:

Hп = h0 + h3 + hэ + hc. где:

h0 - высота опоры, на которую устанавливается монтируемый элемент, м;

           h3- превышение нижней части монтируемых элементов под уровнем опоры перед опусканием его на проектную отметку, м;

hэ - высота элемента в монтажном положении;

hc - расчетная высота стропующего устройства.

  Крайняя колона

1.  Нм =-2.7 + 9.3 + 1.5 = 8.1 м.

2.  Нм =-2.7 + 2.7 + 1.5 = 1.5 м.

3.  Нм =2.55 + 0.5 + 0.6 + 3.2 = 6.85 м.

4.  Нм =6.6 + 0.5 + 1.6 + 3.5 = 12.2 м.

5.  Нм =3.08 + 0.5 + 0.22 +  2.1 = 5.9 м.

Высота верхнего блока стрелы крана под уровнем его установки определяется по формуле:

H = Hм=hн, где:

Hн - длина грузового полиспаста крана.

Для крана грузоподъемностью 30 т максимальная высота полиспаста \ = 3.11 м.

1.  H = 11.21 м.              3. H = 9.96 м.                 5. H = 9.01 м.

2.  H = 4.61 м.                4. H = 15.31 м.

Для крана грузоподъемностью 25 т максимальная высота полиспаста \ = 2.66 м.

1.H = 10.76 м.               3. H = 9.51 м.                 5. H = 8.56 м.

2.H = 4.16м.                  4. H = 14.86 м.

Определение монтажного вылета стрелы.

Минимальный вылет стрелы крана (монтажный), исходя из условий исюИочающих

возможность касания конструкции стрелы крана ближайщей грани монтируемого элемента, при установке любой конструкции, может быть определен по формуле:

lm- растояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы крана, м;

b -расстояние по горизонтали от грани монтируемой конструкции обращенной к крану до вертикальной оси грузового крюка, м;

с - минимальный зазор между конструкцией стрелы и монтируемыми конструкциями здания или монтируемыми элементами - 0,5 м;

hm- высота крепления стрелы под уровнем установки крана (hm= 1.82), м.

Для стрелового крана, грузоподъемностью 40 т =1.5 м;hm=1.82 м. Минимальный монтажный вылет стрелы крана при установке структурных плит 

Минимальный вылет стрелы, исходя из условий безопасного приближения крана к осям колонн, определяется для крайней колонны по формуле:

м;

для средней колонны:

м, где:

 а - ширина колонны, м;

Rx- радиус задней поворотной части крана, м;

1 - зазор между поворотной частью крана, м.

Для стрелового кранаQ= 40 т,Rx = 4.0 м.