Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 5

1.4.1.Забезпечення умов уніфікації, стандартизації та типізації у будівництві.

Основа. Фундамент. Цоколь. Вимощення.

   Основа. В результаті попередньо проведених інженерно-геологічних вишукувань і послідуючої обробки їх результатів було встановлено, що  в межах будівельного майданчика залягають наступні нашарування ґрунтів:

Інженерно-геологічний розріз 1-1
Найменування і позначення грунтів,ІГЕ-2,ІГЕ-3,ІГЕ-4,Росл. супісок,твердий,пилуватий,просадочний,Пісок,середн.щільності, пилуватий ,вологий,Супісок,пластичний,пилуватий,просадочний,Пісок,середньоі круп.,маловологий,щільний,1,2,3,4,ІГЕ-1
1
2
3
4
 


46.86

ІГЕ-1- Рослинний супісок твердий, просадочний.

ІГЕ-2- Пісок пилуватий середньої щільності, вологий.

ІГЕ-3- Супісок пилуватий, пластичний, просадочний.

ІГЕ-4- Пісок середньої крупності, щільний , маловологий.

                             Фундаменти. Так як згідно лабораторних досліджень в масиві грунту основи потужністю біля 8,0м можливе виникнення просадкових деформацій , було прийняте рішення про застосування в будівлі пальових фундаментів, які пройдуть просадкові грунти і передадуть навантаження від будівлі на непросадкові шари грунту. Спираючись на вищесказане приймаємо забивні залізобетонні палі марки С7-30 . Нижній кінець палі залягає на глибині 10460мм від рівня нульової відмітки.

         З оголовка палі випускається арматура на величину 30см для анкерування в ростверку. З´єднання палі з ростверком виконується жорстко , так як згідно СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» шарнірне з’єднання  виконується тільки за умови центрального завантаження фундаменту , а в нашому випадку на фундамент діє згинаючий момент.

          Ростверк виконуємо з монолітного залізобетону розмірами підошви 1800*1750 мм , глибина закладення підошви ростверку від нульової відмітки становить -3800 мм , висота ростверку становить 600мм , клас бетону для виготовлення ростверку приймаємо В12,5 , клас робочої арматури  приймаємо А300 , клас поперечної арматури приймаємо А240. Під ростверком влаштовуємо бетонну підготовку з розмірами в плані 2000*2000 мм і висотою 150 мм. Клас бетону для влаштування підготовки приймаємо В7,5. Для з’єднання металевої колони з ростверком влаштовуємо 4 анкерних болти діаметром 24 мм , що забезпечує жорстке з’єднання колони з ростверком.

          Цоколь. Цоколь виконуємо з бетонних блоків , що являється продовженням стін підвалу. Бетонні блоки для огородження підвалу і зведення цоколя приймаємо згідно стандартів розмірами 2400*600*600 мм і 900*600*600 мм. Кладку бетонних блоків виконуємо на цементно-піщаному розчині марки М25 з обов’язковою перев’язкою вертикальних швів. Товщину швів приймаємо рівною 20 мм.

На стіни підвалу, виконані з фундаментних блоків, з зовнішньої сторони наноситься вертикальна бітумна гідроізоляція для попередження зволоження стін підвалу від атмосферної вологи і доступу її в підвальне приміщення. Для попередження зволоження зовнішнього стінового огородження за рахунок підняття капілярної вологи влаштовуємо на висоті 150 мм від рівня вимощення горизонтальну гідроізоляцію з двох шарів гідроізолу.

      Вимощення. Проектуємо згідно будівельних норм , а саме згідно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» , де сказано , що при умові розміщення в основі фундаменту просадкових грунтів , ширина вимощення повинна складати не менше 1500 мм. Отже , приймаємо вимощення шириною 1500 мм , з похилом від будівлі 1:10. Вимощення складається з ущільненого ґрунту , щебеневої підготовки товщиною 100мм по шару піску і шару асфальтобетону товщиною 50мм. Вимощення влаштовується по всьому периметру будівлі , головне завдання якого відведення атмосферної вологи від будівлі та потрапляння вологи у підвал.

Каркас будівлі

                           В даному проекті застосовуємо повнокаркасну конструктивну схему будівлі.