Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 14

Wа=0,027*0,042*1,116=0,013 кН/м2

Wп=0,027*0,42*0,837=0,0095 кН/м2

3.Навантаження на перекриття.

У відповідності до т.6.2 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» для торгових, виставкових та експозиційних залів, значення навантаження на перекриття становить:

- характеристичне значення Рх=4 кН/м2

- квазіпостійне значення Ркп=1,7 кН/м2

ТАБЛИЦЯ

збору навантажень на 1 м² покриття.

п/п

Найменування навантаження

Нормативне значення кН/м2

Коефіцієнт надійності

γf

Розрахункове значення

кН/м2

1

2

3

4

5

1.Постійне навантаження.

1

Захисний шар гравію на мастиці 20 мм

0,392

1,3

0,510

2

Гідроізоляційний  килим

0,157

1,2

0,188

3

Цементно-піщана стяжка товщиною 30 мм γ=18.0кН

0,54

1,3

0,702

4

Плити теплоізоляційні з пінопласту на основі резольних фенол формальдегідних смол за ГОСТ 20916-75 γ=0,98кН/м3, товщиною 70 мм

0,069

1,2

0,083

5

Пароізоляція з одного шару пергаміну

0,039

1,2

0,047

6

Профільований настил

1,0

1,05

1,05

7

∑пост

1,657

2,51

2.Тимчасове навантаження.

8

Снігове навантаження

1,67

1

1,67

9

∑заг

3,32

4,18

Так як, при створенні розрахункової схеми конструкції структурного покриття на ПК Ліра, на конструкцію потрібно задавати не розподілене по площі навантаження, а зосереджене у вузлах верхнього поясу конструкції, тому необхідно провести розрахунок вузлових навантажень:

- для середніх вузлів, з вантажною площею S=3х3=9м2, а значення розподіленого розрахункового навантаження становить q=4,18 кН/м2.

Вузлове навантаження для середніх вузлів буде становити:

            Р=9*4,18=37,62 кН

- для зовнішніх вузлів, з вантажною площею S=3*1,5=4,5 м2,

Вузлове навантаження для зовнішніх вузлів буде становити:

            Р=4,5*4,18=18,81 кН

- для кутових вузлів, з вантажною площею S=1,5*1,5=2,25 м2,

Вузлове навантаження для кутових вузлів буде становити:

            Р=2,25*4,18=9,41 кН

Навантаження від власної ваги конструкції будемо враховувати шляхом задання в ПК Ліра, при створенні розрахункової схеми, жорсткостей з однотипних стержневих елементів. Профіль для задання приймаємо холодногнутий зварний квадратного перерізу за ТУ 36-2287-80 з наступними геометричними характеристиками:

-  ширина перерізу – 80мм

-  висота перерізу – 80 мм

-  товщина стінки – 4 мм

-  маса погонного метра – 7,26 кг/м

Статичний розрахунок структурного покриття на ПК Ліра.

Розрахункова схема.

Розміщення елементів на розрахункових схемах з їхньою нумерацієюРешітка

Нижній пояс Схема тяжів

Таблиця зусиль в елементах