Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кошторисна заробiтна плата, грн.

1274173

                                                   Склав ________________________ Бакаєв А.В.

                                                   Перевірив _____________________ Бєловол В.В.


Форма № 4

 

Будова - ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

 

Шифр проекту - 06.01-1 м

 

Локальний кошторис № 1-1-2

 

на електромонтажні роботи

 

Спортивний комплекс

 
 
 

Основа:

Кошторисна вартість

71,701

 тис. грн.

 

креслення (специфікації ) № Архітектурна частина проекту

Кошторисна трудомісткість

1,525

 тис.люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

38,751

 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

3,8

 розряд

 

Вимірник одиничної вартості

9072,00

 м3

 
 

Показник одиничної вартості

7,90

 грн.

 

Складений в поточних цінах станом на “6 червня ” 2011 р.

 
 

п/п

Шифр і

номер

позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат,

одиниця виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.-год.

 
 

всього

експлуа-

тації

машин

всього

заробіт-

ної плати

експлуа-

тації

машин

не зайнятих обслуго-

вуваням машин

 
 

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

в тому

числі за-

робітної

плати

тих, що обслуговують

машини

 
 

на

одиницю

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Е21-18-3

Слабоструменеві

                                                                    м3

8316

5,74

3,303

1,329

0,74

47747

27475

11056

6170

383,68

79,67

1151

239

 

  Разом прямі витрати по кошторису, грн.

47747

27475

11056

6170

1151

239

 

       в тому числi:

 

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

9216

 

       всього заробiтна плата, грн.

33645

 

  Загальновиробничi витрати, грн.

23954

 

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

135

 

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5106

 

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

 
 

  Прямі витрати монтажних робiт , грн.

47747

 

      в тому числі:

 

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

9216

 

       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

27475