Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 36

                                До вантажно-розвантажувальних робіт допускають робочих , які досягли 18-річного віку , що пройшли медичний огляд та інструктаж з техніки безпеки.

5.5. Вимоги техніки безпеки при транспортних роботах

                    Причинами травматизму при транспортних роботах можуть бути : аварійні ситуації при несправності транспортних засобів , падіння вантажів при недостатньо надійному їх закріпленні , неправильне завантаження транспорту.

                                При перевезенні будівельних вантажів необхідно виконувати : правила дорожнього руху , правила технічної експлуатації залізниці , правила техніки безпеки для підприємств автотранспорту .

                                Довгомірні та великогабаритні вантажі транспортують спеціальним транспортом .

                                Для запобігання перекачування вантажу на транспортних засобах , їх розміщують і закріплюють у відповідності з технічними умовами навантаження і закріплення даного виду вантажу.

                                При розвантаженні автомобілів-самоскидів їх розміщують не ближче одного метра від бровки природного відкосу  . Автомобілі-самоскиди повинні бути обладнані спеціальними опорами для підтримки кузова в необхідних випадках в піднятому положенні .

                                Подачу автомобілів заднім ходом  в зоні , де ведуться роботи , необхідно виконувати тільки за командою робочих зайнятих на даних роботах.

5.6.Розрахунок небезпечних зон при монтажу конструкцій

Визначити границю небезпечної зони в процесі монтажу структурних конструкцій покриття при наступних вихідних даних :

                              - висота підйому конструкції – Н=10,4 м

                              - довжини стропа λ=4 м

                              - кут між нормаллю і стропом φ=45 º

                              - половина довжини конструкції λк/2=7,5 м

                              Розрахунок:

                              Згідно формули визначаємо гранично можливий відліт осколків конструкції в сторону від початкового положення її центра ваги при вільному падінні .

                              Sк=√Н*(λ*(1-cosφ)* λк/2=√10.4*(4*(1-cos45º)*7,5 = 4,77 м

                              Отже , базуючись на результатах розрахунку , можна стверджувати, що у випадку падіння блоку структурного покриття границя небезпечної зони при заданих умовах буде знаходитись на відстані 4,77 м від положення вантажного гака крану.

Рис. 4.3. Небезпечні зони при роботі стрілового крана

1 - межа небезпечної зони; 2 - межа зони можливого падіння вантажу;

3 - стріла крану

5.7.Безпека в надзвичайних ситуаціях

Закони і положення про Цивільну оборону України

Технологічне, екологічне та природне становище України рік від року стає складнішим, зростає його негативний вплив на населення та навколишнє середовище. Тому з набуттям Україною незалежності враховуючи досвід економічно розвинутих країн було розпочато законодавче оформлення цивільної оборони як державної системи органів управління та сил для організації здійснення заходів щодо захисту населення від впливу наслідків надзвичайних ситуацій.

При розробці Закону України "Про Цивільну оборону України" та "Положення про ІДО України" основна увага зверталася на досягнення наступних напрямків:

- Закон та Положення повинні враховувати світовий досвід побудови і здійснення заходів Цивільної оборони і повною мірою відповідати Женевській (1949 р.) Конвенції "Про захист жертв війни";

-  відповідність системи захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій до умов, потреб і можливостей держави,

-  відповідність організаційної структури створюваної системи до конституційної побудови державної виконавчої влади і прийнятого законодавства України з питань оборони, державної безпеки та надзвичайного стану;

-  забезпечення високої реальної готовності органів управління, сил Цивільної оборони до дій за призначенням та високої ефективності цих дій.