Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 37

Певною мірою вдалося досягти того, що Цивільна оборона України відповідає умовам, які витікають з аналізу можливих надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Порядок виконання заходів цивільного захисту при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

а) При загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

-  оголошується збір керівного складу та розпочинається робота комісії з надзвичайних ситуацій; організується цілодобове чергування відповідальних осіб з числа керівництва та головних спеціалістів;

-  уточнюється порядок сповіщення працівників об'єкта і цивільного населення про виникнення надзвичайної ситуації;

-  доводиться до відома працівників галузі порядок дій і правила поведінки у надзвичайній ситуації;

-  забезпечується отримання інформації про надзвичайну ситуацію від вищих органів управління ЦЗ і доведення її до підпорядкованих виробничих підрозділів об'єкта;

-  уточнюються розрахунки за видами -і способами реагування надзвичайну ситуацію;

-  оголошується збір і приводяться у готовність евакуаційні органи,

служби і формування об'єкта;

-  здійснюються, згідно з календарним планом, організаційні, інженерно-технологічні, ветеринарно-медичні та спеціальні біолого-технологічні заходи з метою підвищення стійкості роботи об'єкта у надзвичайній ситуації;

-  уточнюється порядок управління та взаємодії сил і засобів цивільного захисту об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації.

б) При виникненні надзвичайної ситуації:

-  здійснюється сповіщення та збір керівного складу на пункті управ­ління, перехід на цілодобовий режим роботи в умовах надзвичайної ситуації;

-  запроваджуються завчасно розроблені режими захисту працівників і тваринництва;

-  здійснюються заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: проводяться рятувальні та аварійио-відновлювальні роботи на території об'єкта, надається перша медична допомога потерпілим; організовується життєзабезпечення працівників галузі і цивільного населення в умовах надзвичайної ситуації;

організовується постійне інформування місцевих органів державної виконавчої влади про обстановку, що склалася на об'єкті внаслідок надзвичайної ситуації, прийняті керівництвом рішення та хід виконання заходів реагування на надзвичайну ситуацію.

РОЗДІЛ 6

Економіка будівництва

6.1 Порівняння варіантів покриття підлог.

Порівняння двох варіантів покриття підлог проводимо за допомогою програмного комплексу АВК 5 (2.8.0.) . В даному дипломному проекті порівнюємо два варіанти покриття підлоги адміністративної частини спортивного комплексу :       

                    - керамічною плиткою ;

                    - мозаїкове покриття .

          Розрахункова площа підлоги адмін..частини будівлі складає 1249м2.

          Результати розрахунку порівняння заносимо в «Таблицю порівняння варіантів покриття підлог».

ТАБЛИЦЯ

порівняння варіантів покриття підлог.

п/п

Показник

Одиниця виміру

Варіанти

Покриття підлоги плиткою керамічною

Мозаїкове покриття підлоги

1

2

3

4

5

1

Прямі витрати :

   - вартість матеріалів

грн.

71495

26837

   - заробітна плата робітників не зайнятих обслуговуванням машин

грн.

26713

47237

   - заробітна плата робітників зайнятих обслуговуванням машин

грн.

2855

3980

2

Загальновиробничі витрати :

грн

26725

45671

   - трудомісткість в загальновиробничих витратах

люд-дн.

280

474

   - заробітна плата в загально виробничих витратах

грн.

6099

10311

3

Всього :

     - кошторисна вартість робіт

грн.

129177

126347

     - кошторисна трудомісткість

люд-год.

2615

4421

     - кошторисна зарплата

грн.

35667

61528