Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                       Кафедра  :  «Будівельних конструкцій»

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ОКР  « МАГІСТР»

На тему : Оздоровчо-спортивний комплекс в м.Суми  загальною площею

2708 м2 в м.Суми

Галузь знань  :          0601       «Будівництво та архітектура»

Спеціальність: 8.06010101    «Промислове і цивільне будівництво»

               Виконав :         студент(ка) 5 курсу

                                _____Бакаєв Артем Васильович______________

                Керівник :___доц.Паустовський С.В.__

                                                      (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

                Рецензент:__к.т.н.доц Височин І.А.____

                                                      (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

Суми   2013

Анотація.

     Тема дипломного проекту: Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 м2 в м.Суми

     Виконавець:Бакаєв А.В.,студент 5-го курсу будівельного факультету.

     Керівник проекту: доцент Паустовський С.В.

     Об’єм дипломного проекту:   листів графічної частини та пояснювальної записки в об’ємі 15 аркушів.

     Архітектурно-будівельний розділ: плани, фасади, розрізи, вузли та деталі конструктивного та планувального вирішення будівлі, генеральний план ділянки будівництва.

     Конструктивний розділ: розрахунок сталевої колони, фундаменту та структурного покриття.

     Технологічно-організаційний розділ: технологічна карта на монтаж сталевих пів-арок, розробка будівельного генерального плану,сітьовий графік.

    Науково-дослідницький розділ: порівняння схем структурних блоків

    Розділ з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях: передбачені вказівки і заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

      Економічний розділ: локальний кошторис на загально будівельні та санітарно-технічні роботи,об’єктний кошторис,варіанти порівнянь несу-

чих конструкцій покриття.

Зміст

      Вступ______________________________________________________________                                     

      І. Архітектурно-будівельний розділ.

       1.1. Розробка варіантів обємно-планувальних та архітектурно –                                                                              конструктивних рішень__________________________________________________

      1.2. Розробка генерального плану_______________________________________

      1.3. Об’ємно-планувальне вирішення____________________________________

      1.4. Архітектурно-конструктивне рішення_______________________________

      1.5. Теплотехнічний розрахунок________________________________________

      1.6. Інженерно-технічне забезпечення ___________________________________

      ІІ. Розрахунково-конструктивний розділ

      2.1. Обґрунтування вибору конструкцій._________________________________

      2.2. Статичний розрахунок ____________________________________________

      ІІІ. Технологія та організація будівництва.

      3.1. Умови будівництва_______________________________________________

      3.2. Обґрунтування термінів будівництва________________________________

      3.3. Визначення складу та об’ємів будівельно-монтажних робіт_____________                                       

      3.4. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання___________________

      3.5. Вибір монтажних кранів для монтажу конструкцій____________________

      3.6. Технологія виконання будівельних процесів з розробкою

      технологічної карти__________________________________________________

      3.8. Будівельний генеральний план_____________________________________

           - Розрахунок ТЕП будівельного генерального плану ________________

      IV. Охорона праці____________________________________________________

      4.1. Інженерні рішення з охорони праці в інженерно-технологічній документації___________________________________________________________

       4.2. Основні інженерні рішення з охорони праці в будівельних генеральних планах________________________________________________________________

      4.3. Безпека праці при проведенні земляних робіт_________________________

       4.4. Вимоги техніки безпеки при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах________________________________________________________________

        4.5. Вимоги техніки безпеки при транспортних роботах ___________________

        4.6. Розрахунок небезпечних зон при монтажу конструкцій________________

       Охорона природи_________________________________________________

      - Охорона природи_________________________________________________

      - Охорона земельних ресурсів________________________________________

      - Охорона водних ресурсів___________________________________________

      - Охорона атмосфери_______________________________________________

        V. Економічний розділ.

      5.1 Порівняння варіантів покриття підлоги_______________________________

Похожие материалы

Информация о работе