Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 43


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Роздiл 2. Сходи

24

Е7-47-4

Установлення сходових маршів без зварювання

масою більше 1 т

                                                                    100шт

0,04

13816,64

7352,95

6281,09

3137,03

553

294

251

125

319,00

125,34

13

5

25

К589121-

2546

варіант 1

С1418-8847

Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ27.11.14-

4П серія 1.151.1-6 вип.1,2 (iз чистою бетонною

поверхнею)

Вiдпускна цiна: (131,55+0x15)x2,856

                                                                    шт

4

418,15

--

__-__

  -   

1673

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

26

С147-39

Металізація закладних та анкерних виробів та

випусків арматури

                                                                    100кг

0,0848

418,82

--

__-__

  -   

36

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

27

Е7-47-2

Установлення сходових площадок масою більше

1 т

                                                                    100шт

0,02

15183,31

8110,14

6791,22

3331,35

304

162

136

67

343,65

134,29

7

3

28

К589121-

М020

варіант 1

С1418-8849

Сходові площадки залізобетонні марки 2ЛП22.18В-

4П-К серія 1.152.1-8 вип.2( iз бетонною пiдлогою,

що не потребує додаткового опорядження)

Вiдпускна цiна: (104,55+0x15)x4,18

                                                                    шт

2

483,00

--

__-__

  -   

966

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

__-__

  -   

  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.

3532

456

387

192

20

8

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

2689

       всього заробiтна плата, грн.

648

  Загальновиробничi витрати, грн.

507

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

3

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

124

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Всього по роздiлу 2, грн.

4039

 Роздiл 3. Стiни

29

Е9-43-1

Монтаж фахверка

                                                                    т

7,319

2713,63

1034,26

1608,69

284,99

19861

7570

11774

2086

40,48

9,71

296

71

30

Е46-53-1

Встановлення захисної горизонтальної огорожі з

профнастилу

                                                                    100м2

8,64

5966,33

2617,40

412,79

91,54

51549

22614

3567

791

115,00

3,54

994

31