Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 2

      5.2 Методика визначення ТЕП проекту__________________________________

      5.3Кошторисна документація по визначенню

вартості будівлі.________________________________________________________

      Список використаної літератури_______________________________________

Вступ

Колись геніальний мислитель Платон сказав: «Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо!»

Наш час – це час технологічного та електронного прогресу, але разом з цим ми можемо спостерігати , як молодь та діти деградують у розвитку розуму та здоров’я. Про це каже жахлива, але реальна статистика. Комп’ютери, інтернет та алкоголь зробили руйнуючий  внесок у життя особливо молодих людей, а вони є майбутнім України та світу…

              Тому проект «Оздоровчо-спортивний комплекс»- це можливість змінити ситуацію, бо головною метою будівлі, що проектується є проведення різного роду змагань, а також різних фізичних занять для відновлення, оздоровлення та повноцінного розвитку молоді і дітей.

             Будівля знаходиться у дуже красивих і сприятливих ландшафтних умовах,бо є вихід до парку,де можна відпочити , милуватися природою та відновлювати своє здоров’я.

              Конструкції, що використовуються у даному проекті- економні та естетично виразні.

               Можна зробити висновок, що «Оздоровчо-спортивний комплекс»- це той проект, який дійсно являється корисним для нашого суспільства.

РОЗДІЛ 1

Архітектурно-будівельний

(в т.ч. ТБ та екологія)

    

1.1. Розробка варіантів об’ємно - планувальних та  архітектурно-конструктивних рішень.

          Розробка варіантів об’ємно - планувальних та  архітектурно-конструктивних рішень не проводилась.

1.2. Розробка генерального плану.

              Для зведення об’єкту прийнятий будівельний майданчик в м. Суми. Даний об’єкт розміщений між двома горизонталями , висота яких в абсолютних відмітках складає 199.28м. і 199.98м. над рівнем моря.

              Проектом передбачено:

-  забезпечення безперешкодного під’їзду  до тих ділянок будівлі, які вимагають використання транспорту.

-  раціональне використання території.

              Генеральний план забудови представляє собою план ділянки розміром 200*200 м, на якому показано розташування будівлі , що проектується, по відношенню до орієнтації  сторін світу. Генплан розробляється з детальним зображенням  будівлі, проїздів, доріжок, озеленення та благоустрою з урахуванням функціонального або технологічного зв’язку будівлі , що проектується , з іншими будівлями чи спорудами. На генеральному плані зображені існуючі будівлі, парк з водограєм, спортивний майданчик для занять у літню пору. Також зображен магазин, зупинка громадського транспорту, автостоянка і місце для сміття.

              Вертикальне планування ділянки вирішено у відповідності з рельєфом та природними умовами сусідніх районів в ув’язці з існуючими  дорогами з твердим покриттям.

              Вертикальне планування вирішене способом проектних горизонталей. Вертикальне планування створює сприятливі умови для безпечного під’їзду та підходу до будівлі, а також безперешкодного відводу поверхневих вод. Відвід поверхневої та талої води з ділянки будівництва прийнятий поверхневий, розосереджений за рахунок запроектованих поздовжніх та поперечних ухилів доріг, майданчиків та газонів.

              Район будівництва відноситься до третього будівельно-кліматичного району.

          Планування зелених насаджень пов’язане з розміщенням інженерних комунікацій і є складовою частиною об’ємно-планувального рішення забудови ділянки. Для озеленення прийнято стандартний посадковий матеріал у відповідності з асортиментом місцевих плодорозсадників. По контуру ділянки, вздовж огорожі висаджені вічнозелені та листові дерева . Будівля також обсаджена кущами рядової посадки . Також передбачено влаштування трав’яних газонів парникового типу.

Вихідні дані.

      - Місце будівництва   - м. Суми

                 Згідно СНиП 2.01 01 – 82 «Строительная климатология и геофизика»  для міста Суми визначені наступні температури в º С: