Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 27


Розрахунок техніко-економічних показників сітьового графіка .

 Тривалість робіт

     Тср= міс

             Коефіцієнт тривалості будівництва

     К=0,76

             3. Загальна трудоємкість

     =5017 люд-зм.

      =4575 люд-зм.

4. Питома трудомісткість

     По нормі  люд-м2.

     Прийнята   люд-м2.

             . Продуктивність праці

   

             . Коефіцієнт нерівномірності

   

            . Коефіцієнт змінності

    1.47

             Коефіцієнт суміщення

    

                                                               РОЗДІЛ 4

                 Науково-дослідний

4.1 Обґрунтування актуальності питань.

    Завдяки великій просторовій жорсткості структурними конструкціями можна перекривати значні прольоти при різноманітних опираннях контурах або сітках колон. Застосування при цьому невелику будівельну висоту ( 1/16;1/20) прольоту дозволяє отримати виразне архітектурне рішення, а також економії на об’ємі будівлі та огороджуючи конструкцій.

    Регулярна побудова конструкцій дозволяє збирати з одних стандартних елементів покриття різних прольотів та конфігурацій в плані.

    Часта сітка вузлів дає можливість найбільш простіше здійснення кріплення підвісного транспорту в любій точці та міняти при необхідності направлення його руху. Багатозв’язність системи підвищує ступінь її надійності при раптових локальних зруйнуваннях.

    До недоліків структурних систем відносять підвищену працеємкість їх виготовлення та збирання, що являється наслідком відхилення від принципу концентрації матеріалу. Цей недолік у якійсь мірі компенсує однорідність операцій при виготовленні та збиранні, що створює умови для поточного виробництва стандартних конструктивних елементів.

    Структурні конструкції можна перекривати приміщення квадратного, прямокутного, трикутного та криволінійного контуру в плані. Найбільш простим та легким являється конструкції з квадратним планом.

    Системи можуть бути як однопрольотні, так і нерозрізні багатопрольотні, з спиранням на продольні опори (стіни, ферми) або на окремо стоячі колони з капітелями у вигляді безбалочних покриттів.

    Структурні плити звичайно збираються в повному вигляді або крупними блоками на землі, а потім піднімають на проектну відмітку.    

4.2 Описання змісту наукових досліджень.

      Варіанти схем.

    В даному проекті порівнюємо три схеми для отримання вибору.

    Схема №1

Розріз 1-1

Розріз 2-2

                                   Розрахункова схема з нумерацією елементів

Просторова стержнева плита товщиною

1.5м.

Верхній пояс

Решітка

Нижній пояс

Кут нахилу стержнів – 45 градусів

Таблиця зусиль в елементах