Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 10

                    Опалення будівлі здійснюється електричними конвекторами, що розташовуються вздовж зовнішніх стін.                                                                                                           Система пожежогасіння в даному проекті передбачена у вигляді розташованих на  нижніх поясах структурного покриття сплірклерних головок пожежогасіння, з’єднаних з пожежними трубопроводами.

                   Система штучного освітлення оздоровчо-спортивного комплексу передбачена з влаштування на нижніх поясах структурного покриття люмісцентних ламп, у спортивній залі і таких же самих ламп адміністративних приміщеннях.

СПЕЦИФІКАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ

Позначення

Марка

Назва

Переріз , мм.

Довжина , мм.

Кількість

Ф-1

ФБС-24-3-6

Фундаментний блок

600*300

2400

252

Ф-2

ФБС-9-3-6

Фундаментний блок

600*300

900

48

К-1

Колона

Труба 245*12

11000

20

К-2

Колона

Труба 245*12

3200

8

Б.1

Балка

Двотавр 50Б1

5753

5

Б.2

Балка

Двотавр 40Б1

5753

3

Б.3

Балка

Двотавр 55Б2

7253

8

Б.4

Балка

Двотавр 45Б2

7253

4

Б.5

Балка

Двотавр 70Б1

8753

8

Б.6

Балка

Двотавр 50Б2

8753

4

ПК-1

Плита перекриття

220*1500

9000

68

ПК-2

Плита перекриття

220*3000

6000

6

ПК-3

Плита перекриття

220*1500

6000

3

1.6.Техніка безпека та екологія.

Інженерні рішення з охорони праці повинні відображати найбільш характерні особливості технології і організації виробництва , засоби запобігання дії на працюючого шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

           При виборі , розрахунку і проектуванні несучих конструкцій будівлі необхідно передбачити рішення , що забезпечують їх безпечне виготовлення , монтаж і експлуатацію . Особливу увагу в розрахункових схемах приділяють навантаженням , які виникають при транспортуванні і монтажі елементів будівель; ухвалюють технічні рішення , що виключають виникнення в елементах деформацій не передбачених розрахунком .

          Питання техніки безпеки , виробничої санітарії і пожежної безпеки вирішують в проекті організації будівництва ( ПОБ ) у вигляді принципових рішень при розробці загально площадкового будгенплану  , визначенні методів праці , підборі будівельних машин , механізмів і технологічного оснащення , визначенні переліку і кількості тимчасових будівель для санітарно-побутового обслуговування робітників . Найважливіше питання вибору і встановлення безпечних методів провадження робіт , які , крім забезпечення високої продуктивності праці , повинні включати технічні рішення і заходи направлені на безпечне проведення робіт .

Життя людини проходить між живою та неживою природою. Всі елементи біосфери існують в стані динамічної рівноваги. Специфіка будівельного виробництва полягає в тому, що його діяльність йде на поверхні землі та в земній корі.

          В результаті проявляється такі негативні фактори як знищення властивостей родючого шару та інше. В процесі будівництва виникають інженерно – геологічні явища: підтоплення, зневоднення та засмічення землі, ерозія, зсуву та інші явища, що призводять до екологічних змін на поверхні землі. В містах великі підприємства, водосховища змінюють клімат, засмічують атмосферу. Виробництво будівельних матеріалів пов’язаних з великою кількістю відходів, що засмічують територію. Будівельні машини та механізми порушують природну структуру землі. Вихлопні гази та інші виходи забруднюють атмосферу. Стічні води після миття машин забруднюють водоймища. Тому важливо оберігати від забруднення та виснаження атмосфери, водні запаси, рослинний та тваринний світ. Для цього необхідно застосувати природно-охоронні засоби.