Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 3

      - середньорічна -                                                                                       + 6

      - абсолютна мінімальна -                                                                           - 36

      - абсолютна максимальна -                                                                        + 38

      - середня :

                     а) максимальна найбільш спекотного місяця -                        + 25,4 

                      б) найбільш холодної доби -                                                      - 32

                      в) найбільш холодної п’ятиденки -                                            - 27

                      г) найбільш холодного періоду -                                                - 12

                   Згідно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» для міста Суми визначено максимальну глибину промерзання гранту , яка дорівнює 120см від рівня поверхні землі.

                   Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» для м. Суми визначено максимальне навантаження на покрівлю від маси снігового покрову , яке становить 1,67кН/м² .

      - Ступінь вогнестійкості                                                                                                                           2

      - Ступінь довговічності                                                                                                                           2

                        В результаті інженерно-геологічних вишукувань встановлено, що в межах будівельного майданчика залягають такі види ґрунтів:

                        1. Рослинний супісок твердий, просадочний.

                        2.Пісок пилуватий середньої щільності, вологий.

3.Супісок пилуватий, пластичний, просадочний.

                        4.Пісок середньої крупності, щільний , маловологий.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

                                               ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

                         Площа ділянки

            Sд=200*200=40000 м²

                         Площа проектуємої будівлі

                                    Sп.б. =1450м²   

                         Площа забудови

                                    Sзаб.=1200+1450=2650 м² 

 Площа твердого покриття

           Sз=40000-(1450+2650)-28756= 7144 м²

                          Площа озеленення

                                    Sоз=28756м²

1.3 Об’ємно-планувальне вирішення

Коротка характеристика об’єкта.

      Технологічні процеси оздоровчо-спортивного комплексу вимагають розробки проекту з об’ємним внутрішнім плануванням приміщень для проведення різного роду змагань, а також різних фізичних занять з метою оздоровлення та розвитку молоді і дітей.

     Будівля , що проектується  представляє двоповерхову будівлю прямокутної форми з розмірами в осях 42*30 м.

Висота поверху 3.3 м.

Будівля з повним каркасом