Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

  Прямі витрати будiвельних робiт , грн.

343410

      в тому числі:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

94236

       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

209190

      заробітна плата в експлуатації машин, грн.

16039

  Загальновиробничi витрати, грн.

171593

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

1031

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

39078

Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.

515003

      кошторисна трудомісткість, люд.-год.

10909

      кошторисна заробітна плата, грн.

264307

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Всього по кошторису, грн.

515003

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

10909

Кошторисна заробiтна плата, грн.

264307

                                                   Склав ________________________ Бакаєв А.В.

                                                   Перевірив _____________________ Бєловол В.В.

ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

Форма №3 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 1-1

на будівництво : Спортивний комплекс

Кошторисна вартість об`єкта

6127,589

тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

62,143

тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

1577,231

тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

м3

Будівельні обсяги   

9072,000

м3

 №

п/п

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн.

Кошторис-

на трудо-

місткість,

тис.

люд.-год.

Кошторис-

на заробіт-

 на плата,

 тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

будівельних

робіт

монтажних

робіт

устаткуван-

ня, меблів та

інвентарю

інших

витрат

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Л.кошторис

1-1-1

 на загальнобудівельні роботи

4462,369

1078,516

  -   

  -   

5540,885

49,709

1274,173

0,611

2

Л.кошторис

1-1-2

 на електромонтажні роботи

  -   

71,701

  -   

  -   

71,701

1,525

38,751

0,008

3

Л.кошторис

1-1-3

 на санітарнотехнічні роботи

515,003

  -   

  -   

  -   

515,003

10,909

264,307

0,057

 ---

----------------

----------------------------------------------------------

-----------------

----------------

-------------------

---------------

---------------

----------------

----------------

---------------

 Всього:

4977,372

1150,217

  -   

  -   

6127,589

62,143

1577,231

0,676

Головний інженер проекту

_____________

Начальник  відділу

______________

Склав

___________________________

Перевірив

__________________________