Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 31

          Отже , в першому варіанті при товщині плити 1.5 м. без попереднього напруження:

                    - розтяг  N=485.22 кН

                    - стиск  N=382.2кН

Максимальний прогин конструкції складає 37,11 мм .

          При другому варіанті ,в якому товщина плити складає 2.2 м. без попереднього напруження:

                    - розтяг N=352.2 кН

                    - стиск N=345.6 кН

Максимальний прогин констукції 36,5 мм

          При третьому варіанті ,в якому товщина плити складає 1.5 м.,але при використанні попередньо-напружених тяжів , максимальні зусилля в елементах конструкції становлять :

                    - розтяг N=346.8 кН

                    - стиск  N=265.7 кН

Максимальний прогин – 27,8 мм.

ТАБЛИЦЯ

порівняння варіантів.

п/п

Назва варіанту закріплення

Максимальні зусилля в елементах , кН.

Максимальні прогини , мм.

Розтягу

Стиску

1

2

3

4

5

1

Структурна плита товщиною 1.5м. без попереднього напруження.

485.22

382.2

37,11

2

Структурна плита товщиною 2.2 м. без попереднього напруження.

352.2

345.6

36,5

3

Структурна плита товщиною 1.5м. з попередньо-напруженими тяжами.

346.8

265.7

27,8

          Отже , у результаті досліджень доведено, що 3-й варіант завдяки попередньому напруженню тяжів дозволяє більш рівномірно розподілити зусилля між горизонтальними та похилими елементами структури , значно зменшити зусилля в стиснутих елементах, що особливо важливо з точки зору стійкості, що призводить до економії  матеріальних і фінансових ресурсів.

РОЗДІЛ 5

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

5.1. Інженерні рішення з охорони праці в організаційно-технологічній документації

Інженерні рішення з охорони праці повинні відображати найбільш характерні особливості технології і організації виробництва , засоби запобігання дії на працюючого шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

                При виборі , розрахунку і проектуванні несучих конструкцій будівлі необхідно передбачити рішення , що забезпечують їх безпечне виготовлення , монтаж і експлуатацію . Особливу увагу в розрахункових схемах приділяють навантаженням , які виникають при транспортуванні і монтажі елементів будівель ; ухвалюють технічні рішення , що виключають виникнення в елементах деформацій не передбачених розрахунком .

               Питання техніки безпеки , виробничої санітарії і пожежної безпеки вирішують в проекті організації будівництва ( ПОБ ) у вигляді принципових рішень при розробці загально площадкового будгенплану  , визначенні методів праці , підборі будівельних машин , механізмів і технологічного оснащення , визначенні переліку і кількості тимчасових будівель для санітарно-побутового обслуговування робітників . Найважливіше питання вибору і встановлення безпечних методів провадження робіт , які , крім забезпечення високої продуктивності праці , повинні включати технічні рішення і заходи направлені на безпечне проведення робіт .

               При розробці сітьових або календарних графіків будівництва об’єктів необхідно мати на увазі , що всі роботи , без яких не можна забезпечити безпечні і здорові умови праці , заходи направлені на профілактику травматизму і захворюваності робітників , повинні бути включені в номенклатуру найменувань об’єктів і технологічних процесів .

               Заходи щодо охорони праці , що відображаються при проектуванні будівельного генерального плану в ПОБ , можна класифікувати таким чином :

                              - проектування тимчасових будівель і споруд , включаючи приміщення санітарно – побутового обслуговування робітників і місця для обігріву їх в холодну пору року .

                              - проектування тимчасових доріг в поєднанні з постійними транспортними схемами руху , розміщенням складів матеріалів і майданчиків з опрацюванням безпечних методів вантажно-розвантажувальних робіт і засобів доставки матеріалів і конструкцій на робочі місця .