Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 12

          В Росії серійним виробництвом структур системи «Мархи» на базі вузлового з’єднання Mero займаються декілька спеціалізованих заводів. Ці структури були розроблені більше 30 років тому. Це єдиний тип структур із застосовуваних до недавнього часу на території СНД. Широкого розповсюдження вони не отримали із-за доволі складних в виготовленні і дорогих вузлових з’єднань.

        В даному проекті застосовуємо структурне покриття з поясними сітками з квадратних комірок. Стержневі елементи конструкції виконано з профілів холодногнутих зварних квадратного перерізу за ТУ 36-2287-80. Такий профіль забезпечує рівностійкість стержневого елемента у взаємноперепендикулярних площинах. Використання вищевказаного профілю дає можливість зменшити масу конструкції на 15-20% в порівнянні з конструкціями в яких застосовуються такі профілі як двотаври, кутники, швелери. На масу та кошторис структурних покрить також значно впливають вузлові з’єднання на які витрачається до 5-10 % сталі.

          Розрізняють два види вузлових з’єднань у структурах: зварні і болтові. В даному проекті застосовуємо зварні вузлові з’єднання.

Просторово-стержневі конструкції типу структур дозволяють шляхом з’єднання граней визначеної форми надати будівлі високу архітектурну виразність. Структурна конструкція є просторовою геометрично незмінною системою. Просторова робота структур проявляється, при дії на них, нерівномірно розподілених навантажень. При цьому перевантаження більшості стержнів (за виключенням стержнів, виключення яких із роботи перетворює конструкцію в механізм) в цілому не порушує нормальну роботу конструкції завдяки здатності системи до перерозподілення зусиль. Оскільки структурні плити, мають підвищену жорсткість і невелику масу, то їх доцільно застосовувати як великопролітні конструкції.

2.2 Статичний розрахунок.

Вибір конструктивної схеми.

Проектуємо структурну плиту розмірами 30*42м, що дорівнює розміру будівлі в осях. Дану плиту розбиваємо на 8 структурних блоків, які перекриють 4 блоки- 9х21 м , 2 блоки – 9*18 м.,1 блок- 6*21 м. та 1 блок- 6*9м. Розмір комірок поясів структурного покриття призначаємо 3х3м, що буде забезпечувати достатню жорсткість профнастилу, без застосування додаткових прогонів. Конструктивну висоту конструкції приймаємо 1,5 м

Визначення навантаження на будівлю.

1.Снігове навантаження.

1.Визначення навантаження на 1м2 покриття від снігового покрову. Розрахунок проводимо у відповідності з ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».

Снігове навантаження є змінним, для якого встановлено три розрахункові значення:

-  граничне розрахункове значення;

-  експлуатаційне розрахункове значення;

-  квазіпостійне розрахункове значення.

1.1.Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття (конструкції) обчислюється за формулою

                                      

де  – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаженням, що визначається згідно з п. 8.11 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування», і дорівнює 1,0 при строку експлуатації конструкції рівному 50 років.

S0 – характеристичне значення снігового навантаження (в Па). Характеристичне значення снігового навантаження S0 (в Па) дорівнює вазі снігового покриву на 1 квадратний метр поверхні ґрунту, яке може бути перевищене у середньому один раз за 50 років.

Характеристичне значення снігового навантаження S0 визначається залежно від снігового району по карті (рис. 8.1) або за додатком Е ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування», і дорівнює 1670 Па для м. Суми.

С – коефіцієнт, що визначається за вказівками 8.6 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».

Коефіцієнт С визначається за формулою

=1*1*1=1

де  – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту до снігового навантаження на покрівлю, який визначається за 8.7, 8.8 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування», =1 при α<15 градусів