Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 56

Форма № 1

  ( назва  організації,  що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  9386,045  тис.грн.

У тому числі зворотних сум  13,787  тис.грн.

  ( посилання  на документ про затвердження )

“___” ______________________  200___ р.

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА

ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ

Складений в поточних цінах станом на

6 червня 2011 р.

п/п

 Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав,  об”єктів,

робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші

витрати,

тис.грн.

Загальна

кошторисна

вартість,

тис.грн.

будівельних

робіт

монтажних

робіт

устаткування,

меблів та

інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва

1

2-1

Спортивний комплекс

4977,372

1150,217

  -   

  -   

6127,589

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------

---------------------

-----------------

-------------------

Разом по главi 2:

4977,372

1150,217

  -   

  -   

6127,589

Разом по главах 1-7:

4977,372

1150,217

  -   

  -   

6127,589

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди

2

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.14

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i

споруд виробничого та допомiжного призначення,

передбачених даним проектом (робочим проектом) (1,5 %)

74,661

17,253

  -   

  -   

91,914


1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главi 8:

74,661

17,253

  -   

  -   

91,914

Разом по главах 1-8:

5052,033

1167,470

  -   

  -   

6219,503

Глава 9. Iншi роботи та витрати

3

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.2.10

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у зимовий перiод  (0,8Х0,9)%

36,375

8,406

  -   

  -   

44,781

4

9-УЛ

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у лiтнiй перiод просто неба при температурi

зовнiшнього повiтря бiльш нiж  +27 С

523,577

  -   

  -   

  -   

523,577

Разом по главi 9:

559,952

8,406

  -   

  -   

568,358

Разом по главах 1-9:

5611,985

1175,876

  -   

  -   

6787,861

Глава 10. Утримання служби замовника i авторський

нагляд

5

ДБН Д.1.1-1-2000

Додаток Б п.49

Утримання служби замовника (включаючи витрати на

технiчний нагляд) (2,5 %)

  -   

  -   

  -   

169,697

169,697

Разом по главi 10:

  -   

  -   

  -   

169,697

169,697

Глава 12. Проектнi  та вишукувальнi роботи

6

ДБН Д.1.1-1-2000

Додаток Б п.55

Кошторисна вартiсть проектних робiт

  -   

  -   

  -   

217,212

217,212

7

Пост. Кабміна

України від

05.04.06 №427

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи

проектно-кошторисної документацiї (К=1,1)

  -   

  -   

  -   

13,039

13,039

Разом по главi 12:

  -   

  -   

  -   

230,251

230,251

Разом по главах 1-12:

5611,985

1175,876

  -   

399,948

7187,809

ДБН Д.1.1.1-2000

п.3.1.18

Кошторисний прибуток

221,140

4,770

  -   

  -   

225,910

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат

будівельно-монтажних організацій

  -   

  -   

  -   

105,323

105,323