Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 25

                    - точність установки монтажних елементів ;

                    - ретельність  постійного кріплення .

Перед встановленням структурного блоку на колони перевіряють правильність розміщення колон , точність опорних поверхонь , і міста розміщення отворів під болти . За допомогою геодезичних інструментів перевіряють правильність наведення конструкції на опори . Після закріплення елемента в проектному положенні проводять контроль якості зварних швів і правильність встановлення болтів . Зварні шви повинні мати клеймо зварювальника , який виконував дану роботу . Контролюють зварні шви зовнішнім оглядом , механічним випробуванням пробних зразків та іншими спеціальними методами . Шви в яких виявлені дефекти вирубують і знову заварюють .

          Після закінчення монтажу проводять  приймальнийконтроль . Його виконують окремими секціями будинку при прийманніробіт виконробами і майстрами , а також в цілому при здачі об’єкту . При здачі змонтованого об’єкту  складають акт здачі - прийманнямонтажних робіт . До акту здачі - приймання додають :

                    - робочі креслення конструкції ;

                    - журнали виробництва робіт ;

                    - документи лабораторних аналізів і випробувань при зварюванні;

                    - виконавчі схеми інструментальної перевірки змонтованих конструкцій з нанесенням на них відхилень від проекту ;

          - сертифікати на металоконструкції.

3.7. Будівельний генеральний план

                       Будівельний генеральний план розробляється у відповідності до ДБН-А 3.1-5-96 ″ Організація будівельного виробництва ″ склад та зміст повинен відповідати другій стадії розробки організаційно-технологічній документації.

ПВР- проекту виконання робіт.

                       Організаційно-технологічна ситуація будь-якого будівельного генерального плану повинна, чітко відображати такі умови, які б дозволяли створювати нормальні умови праці на даному майданчику з метою введення об’єктів будівництва в заданий строк або достроково.

                       Як правило будівельний генеральний план формується з п’яти основних складових:

-  Організаційно-виробничої

-  Господарсько-складської

-  Адміністративно-побутова

-  Енерго-водопостачальна

-  Транспортна дільниця

                       Для визначення цих дільниць, як за місцем їх розташування так і за розмірами, слід виконувати схему будівельного генерального плану, і після розрахунків провести уточнення та конкретну прив’язку його елементів.

                       Схема будівельного генерального плану, що розробляється на даному об’єкті, повинна мати чітке відображення раніше вибраних методів робіт та прийнятого комплекту будівельних машин та механізмів.

3.8. Сітьовий графік виробництва робіт.

   Розроблений сітьовий графік здійснено за слідуючими вихідними данними: відомість об’ємів робіт, умов здійснення будівництва, норм СНиП 1.04.03-85 та картки-визначальника.

   У відповідності до методики і техніки розробки ОСГ підраховані розрахунково-числові параметри даного графіку:

- ранній початок роботи :

- пізнє закінчення роботи :

- загальний резерв часу роботи

Ri-j=ti-jп.з.-( ti-jр.з.i-j)

- окремий резерв часу роботи

ri-j= tj-kр.п-( ti-jр.п+ Тi-j)

- критичний шлях

           Отже визначено ранній початок роботи:

                                                                        

                                                                       

                                                                       

      І так далі:

    Визначено пізнє закінчення:

                                                                         

                                                                         

                                                                         

         І так далі:

 Визначено загальний резерв часу:

Ri-j=ti-jп.з.-( ti-jр.з.i-j)

Ri-j=208-(185+18)=5дн.

Визначено окремі резерви часу:

ri-j= tj-kр.п-( ti-jр.п+ Тi-j)

r3-4=51-(33+10)=8дн.

r 6-7=79-(53+14)=12дн.