Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 28

При формуванні остаточної калькуляції заповнюються рядки графи "Сума остаточна" табличної частини документа (у попередніх калькуляцій ця графа завжди не заповнена).

При проведенні документ уводить сформовані раніше коригувальні суми проводок виду Д-т 26 – К-т 23 на різницю між попередньою й фактичною сумами витрат. У випадку якщо ведеться облік запасів за партіями, то вводиться проводка Д-т 901 – К-т 26. Нею корегується собівартість проданої продукції, скалькульованої даним документом за всією продукцією даного виду, проданою в інтервалі від дати введення попередньої калькуляції (тобто від оприбуткування продукції на склад) до моменту формування відповідної їй остаточної калькуляції. При обліку запасів середньозваженим методом таку проводку можна ввести вручну.

Після проведення остаточної калькуляції попередня калькуляція з бази не віддаляється. Вона залишається в журналі "Виробництво", але одержує статус "Закрита попередня". Це означає, що на її підставі введена остаточна калькуляція.

Остаточна калькуляція може бути створена винятково в режимі "введення на підставі". Вибрати цей режим можна з меню натисканням правою кнопкою миші на документі-підставі або натиснувши відповідну кнопку в заголовку вікна журналу "Виробництво", або сполученням клавіш Alt + F9. Якщо кількість попередніх калькуляцій велика, то остаточні калькуляції можна сформувати, скориставшись помічником "Створення остаточних калькуляцій":

викликати помічник командою Сервіс → Помічник "Створення остаточних калькуляцій", нажати кнопку "Далі";

указати в реквізитах помічника поточний місяць, фірму й відзначити види діяльності підприємства. Нажати кнопку "Далі";

помічник прямо зі свого вікна запропонує побудувати оборотно-сальдову відомість за рахунком 23 за зазначений місяць і перевірити ще раз (або ввести) документ "Незавершене виробництво";

помічник формує остаточні калькуляції за всіма знайденими за період попередніми калькуляціями і пропонує їх провести. Відзначити прапорцем пункт "Провести сформовані калькуляції" і нажати кнопку "Далі";

помічник проводить остаточні калькуляції.

Якщо всі попередні етапи визначення фінансових результатів були виконані правильно, то:

залишки за рахунком 23 у розрізі видів витрат за обраними видами діяльності будуть із точністю до декількох копійок (помилка округлення) дорівнювати внесеній інформації про незавершене виробництво;

у журналі "Виробництво" всі попередні калькуляції за місяць, що закривається, будуть мати статус "Закрита попередня".

Після формування остаточних калькуляцій варто ввести документ "Фінансові результати" з реквізитом "Визначення фінансового результату". На цьому етапі закриваються всі рахунки обліку доходів і незакриті рахунки витрат (7, 8 і 9 класи), і сальдо рахунків списується на відповідний субрахунок рахунку 79 "Фінансові результати".

Якщо після послідовного виконання всіх етапів формування фінансових результатів відбувається зміна документів заднім числом, що приводить до зміни фактичних сум виробничих і загальновиробничих витрат, то описану регламентну послідовність дій потрібно провести в повному обсязі ще раз.

Процес перерозподілу й визначення остаточних фактичних сум відбувається в момент формування, а не проведення остаточних калькуляцій. Тому при зміні сум витрат перепроведення документів нічого не змінить; потрібно всі їх видалити й сформувати знову, або вручну виправити остаточні суми.

Тема 13 Автоматизация сводного учета  и формирование отчетности

Организационное обеспечение :

АРМБ сводного учета  и отчетности содержит в себе задания обобщения информации на аналитических и синтетических счетах с данными группами  полученных данных для формирования данных необходимых  для соц отчетности, анализа, аудита.

АРМБ предусматривает отображение хоз операций, к-рые  изменяют положение  актива на предприятии, его капитала , обязательств. Для усиления контроля за правильностью учета важное значение имеет использование взаимозависимых источников счетов б\у – синтетич и аналит счета. Вместе с отображением фин-хоз деятельности пред-я в системе счетов б\у учет комплекса заданий сводного учета обеспечивает автоматизированное создание бух и стат отчетности , к-рая явл завершающим этапом учетного процесса и формируется систематически в конце периода.

Решение заданий данных учета базируется на первичной информации, к-рая создается в процессе фин-хоз дея-ти пред-я и полностью формируется в процессе решения заданий других участков учета.

АРМБ по учету затрат на производство

 

АРМБ по учету труда и з\п

 

АРМБ по учету ГП

 

АРМБ по учету затрат на производство

 

АРМБ сводного учета и отчетности

 

АРМБ по учету МЦ

 

АРМБ по учету ОС

 

ИС предприятия

 

С АРМБ др участков учета на АРМБ сводного учета и отчетности поступает информация для формирования журнал и ведомости отдельных участков, а в обратном порядке передаются сформированные журналы и ведомости.

ВХОДНАЯ :

Для решения комплекса явл информация, созданная в процессе решения заданий других участков ( все ведомости и журналы).

НСИ:

1)справочник счетов б\у, 2)указаний по ведению счетов б\у, 3)типовой корреспонденции счетов, 4) формирование показателей отчетности, 5)группирование стат отчетности, 6)расчет показателей отчетности, 7)календарь

ВЫХОДНАЯ:

Основные формы выходной информации делятся на группы относительно участков учета: торговля,бухгалтерия, з\п, касса, производство.