Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 12

Для заповнення табличної частини можна використати сервісний механізм автозаповнення (кнопка "Заповнити"). Автозаповнення функціонує у двох режимах: "за залишками" і "за групою довідника". При автозаповнені за залишками у табличну частину документа переносяться залишки з того субрахунку рахунку 15, на якому ведеться облік обраного в шапці документа виду необоротних активів. При автозаповнені за групою довідника документ заповнюється списком інвестицій з обраної групи довідника "Інвестиції".

У процесі експлуатації основні засоби можуть переміщатися з одного підрозділу в інший, від однієї матеріально-відповідальної особи – до іншої. Оформлення таких операцій у програмі "1С: Підприємство 7.7" проводиться за допомогою документа "Переміщення". Його можна ввести з меню Документи → Складські → Переміщення або Журнали → Складські → Новий документ.

Рух основних засобів відображається по обліковій ціні в кореспонденції з допоміжнім рахунком 00, при цьому актив залишається враховуватися на відповідному рахунку.

Для відображення господарських операцій, пов'язаних з ремонтом або поліпшенням основних засобів з віднесенням сум ремонту (модернізації) на собівартість або на витрати використовується документ "Модернізація необоротного активу". Його можна ввести з меню Документи → Необоротні активи й МШП → Модернізація необоротного активу або Журнали → Необоротні активи й МШП → Новий документ.

Одним документом можна відобразити модернізацію тільки одного об'єкта, тому що необоротний актив і матеріально-відповідальна особа (у полі "Місце зберігання") вказуються в шапці документа.

Поле "Роботи здійснюються" може приймати два значення: "Власними силами" – для списання власних ресурсів, використаних при ремонті (модернізації), і "Через підрядника" – для обліку послуг сторонніх організацій. Оскільки це поле перебуває в шапці документа, відобразити одним документом здійснення ремонту змішаним способом неможливо. У цьому випадку необхідно вводити два документи.

Обраний спосіб здійснення робіт впливає на склад стовпчиків у табличній частині документа. При модернізації підрядним способом у таблиці не буде граф для введення кількості й ціни, а після графи "Сума" з'явиться графа "ПДВ". При цьому суму треба вводити із ПДВ. З'явиться також закладка "Додатково", на якій варто вибрати статтю валових витрат для формування декларації про прибуток, відзначити прапорцем поле "Немає права на податковий кредит", якщо підрядник – неплатник ПДВ, і встановити у відповідне значення поле "Вид ПДВ".

При проведенні документ розраховує собівартість матеріалів, що списують, визначає суму першої події за взаєморозрахунковою операцією й збільшує первісну вартість необоротного активу на рахунку його обліку через рахунок 15 або списує суми на бухгалтерські витрати.

При модернізації виробничих основних засобів активізується група реквізитів "Зміна балансової вартості (податковий облік)". Поставивши прапорець "Указати суму на витрати вручну", можна проконтролювати й відкоригувати суму, у межах якої витрати на ремонт відносяться до валових. Витрати, що перевищують цю суму, будуть списані на збільшення балансової вартості в податковому обліку, тобто на відповідний субрахунок рахунку "ОЗ" або "НА" для подальшої амортизації.

Розрахунок бухгалтерського зносу й податкової амортизації проводиться за допомогою документи "Нарахування зносу" і вводиться через меню Документи → Необоротні активи й МШП → Нарахування зносу або Журнали → Інші → Необоротні активи й МШП → Новий документ.

Залежно від установки перемикача документ нараховує або податкову амортизацію, або бухгалтерський знос. За квартал повинні бути сформовані чотири документи "Нарахування зносу" – щомісяця для нарахування бухгалтерського зносу й один за квартал – для податкового обліку. В останньому місяці кварталу будуть уведені два документи: окремо для нарахування зносу у бухгалтерському обліку, окремо – у податковому. Місяць нарахування бухгалтерського зносу й квартал податкової амортизації визначаються програмою за датою введення документу.

Програмою передбачено, що при розрахунку податкової амортизації можна застосовувати знижувальний коефіцієнт. Значення знижувального коефіцієнта автоматично вибирається з довідника "Податки й відрахування", із групи "Ставки, пов'язані з ОЗ, НМА, МШП". Там же значення коефіцієнта редагується, але з урахуванням його історії, бо це періодичний реквізит.

Для відображення господарських операцій за вибуттям необоротних активів з експлуатації у зв'язку з їхнім списанням або реалізацією служить документ "Ліквідація необоротних активів".

Новий документ можна створити через меню Документи → Необоротні активи й МШП → Ліквідація необоротних активів або Журнали → Інші → Необоротні активи й МШП → Новий документ.

У шапці документа потрібно вибрати режим ліквідації: реалізація або списання. При цьому несуттєво змінюються таблична частина й склад реквізитів на закладці "Додатково".

Для формування проводок з ПДВ на суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта і проводок у податковому обліку валового доходу/валових витрат у шапці документа потрібно вказати ставку ПДВ і субконто ВД/ВР.

Бухгалтерський знос й податкова амортизація за об'єктом обліку необоротних активів повинні бути нараховані і за той період, у якому цей об'єкт ліквідується. Нарахування зносу і амортизації припиняється тільки з наступного місяця (кварталу) після ліквідації об’єкту. Тому перед формуванням документа "Ліквідація необоротного активу" потрібно обов'язково провести документ "Нарахування зносу": у бухгалтерському обліку за місяць, у податковому обліку (для виробничих основних фондів) – за квартал ліквідації об'єкта. Якщо не дотримувати такої послідовності введення документів, буде помилково занижені бухгалтерський знос й податкова амортизація, а залишкова вартість ліквідованого об'єкта буде завищена.