Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 20

8-данные о начислении з/п

9-данные по выплате з/п и депонированной суммы

10- данные сводных ведомостей и отчетности

11-кассовая книга, данные для формирования жур 1 и 3,вед 1.1.-1.3. и вед 3.1.-3.6.

ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НСИ:

справочник предпритий, справочник структурных подразделей, справочникстатей учета,  справочник типовой корреспонденции счетов, справочник валют, справочник контрагентов (внешних организаций), справочник назначения платежей, справочник курсов валют, справочник счетов предпритий, справочник банков, справочник налоговых инспекций, справочник сотрудников, справочник МОЛ.

Основні форми первинних документів з обліку фінансово-розрахункових операцій

№ фор-ми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кіл-сть екземплярів

Періодичність надання

КО-1

Прибутковий касовий ордер

для оформлення надходження коштів у касу

касир, головний бухгалтер

в одному екземплярі

за необхідністю

КО-2

Видатковий касовий ордер

для оформлення видачі грошей з каси

касир, гол.бух, керівник

в одному екземплярі

за необхідніст

КО-3

КО-3а

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

для реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

касир

в одному екземплярі

постійно

Об'ява на внесення готівки

для зарахування на власні рахунки або рахунки одержувачів готівки від юр осіб (фіз осіб, що є СПД), відокремлених підрозділів юр осіб

касир, бухгалтер

в одному екземплярі

за необхідністю

Грошовий чек

для видачі грошей з кас установ банку підпр-вам, організаціям, установам

платник

в одному екземплярі

за необхідністю

Повідомлення

для здійснення прийому платежів

платник

в одному екземплярі

за необхідніст

Заява про видачу грошової чекової книжки

для одержання чекової книжки

клієнт, касир, головний бухгалтер, керівник

в одному екземплярі

за необхідністю

Супровідна відомість до сумки із грошовим виторгом

при здачі грошей інкасатором до кожної сумки

платник

у трьох екземплярах

за необхідністю

Платіжне доручення

для безготівкових розрахунків

платник, працівник банку

за вимогою

за необхідністю

Платіжна вимога

для безготівкових розрахунків

постачальник

за вимогою

за необхідніст

Виписка банку

для контролю за рухом коштів

працівник банку

в одному екземплярі

за необхідніст

Платіжне вимога-доручення

для безготівкових розрахунків

постачальник

за вимогою

Заява на акредитив

для безготівкових розрахунків

платник

в одному екземплярі

за необхідніст

Інкасове доручення

розрахунків

платник

за вимогою

за необхідніст

Рахунковий чек

розрахунків

платник

в одному екземплярі

за необхідніст

Вексель

розрахунків

платник

в одному екземплярі

за необхідніст

Авансові звіти підзвітних осіб

для виправдання витрачених сум

підзвітна особа, бухгалтер, гол бух, керівник

в одному екземплярі

за необхідніст

ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Журнал-ордер 1 кредит сч 301, Ведомость 1 по дебету сч 301, Ведомость использования денежных средств, Информация внутреннего использования :

Отчет кассира, Ведомость использования денежных средств в разрезе кор счетов, Ведомость расчетов с подотчетными лицами,

Ведомость анализа денежных поступлений и затрат по счетам, Анализ денежных оборотов

Основні форми вихідних документів з обліку фінансово-розрахункових операцій

№ фор-ми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

КО-4

Касова книга

для обліку руху грошей у касі

касир

у двох екземплярах

щодня

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі, що виплачує заробітну плату, і повернення готівки й оплачених документів

касир

в одному екземплярі

за необхідністю

У програмі "1С: Підприємство 7.7" облік готової продукції та її реалізації здійснюється аналогічно обліку матеріальних цінностей

10.4. Облік фінансово-розрахункових операцій за допомогою програми "1С: Підприємство 7.7"

У типовій конфігурації "1С: Підприємство 7.7" облік коштів ведеться на рахунках 30, 31 і 33 в розрізі субрахунків. Аналітичний облік за рахунками ведеться за допомогою субконто "Наші грошові рахунки", яке базується на довіднику "Рахунку нашої фірми".

У довіднику "Рахунку нашої фірми" рекомендується створити дві групи "Безготівкові" і "Готівкові", а потім, відкриваючи кожну з них, безпосередньо в ній створювати елементи довідника.

При створенні каси для правильної автонумерації аркушів касової книги в поле "Останній номер аркуша касової книги для цієї каси" варто ввести останній номер аркуша на момент введення залишків. Потім при формуванні касової книги автоматично сформується номер на один більше введеного. Причому це періодичний реквізит, тобто  це значення буде записано на певну дату.

Показник "Кратність валюти" вказує, стосовно якої кількості одиниць іноземної валюти уведений курс НБУ.