Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 21

Для формування платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки контрагентів необхідно мати відомості про їхні банківські реквізити. Ця інформація вводиться в довідник "Грошові рахунки", підлеглий довіднику "Контрагенти". Для цього необхідно відкрити довідник "Контрагенти" і виділити потрібного контрагента, а потім за допомогою пункту "Підлеглий довідник" у меню "Дії" викликати довідник "Грошові рахунки". Тут можна створити стільки елементів, скільки розрахункових рахунків в обраного контрагента.

У конфігурації "Бухгалтерський облік для України" за замовчуванням установлено, що елементи довідників відсортовані за алфавітом за найменуванням. Це істотно полегшує пошук у довіднику, оскільки дозволяє, використати швидкий пошук набором із клавіатури перших букв найменування. Щоб швидкий пошук за МФО (цей код у довіднику "Банки" є одночасно й кодом рядка) був ефективним, потрібно встановити для довідника сортування за кодом МФО, натиснувши сполучення клавіш Ctrl+1 або в меню "Дії" виконавши команду Сортування → За кодом.

Для здійснення розрахунків наявними коштами кожне підприємство повинно мати касу й вести касову книгу за встановленою формою. Готівка може надходити в касу підприємства з банку, від покупців або на інших законних підставах. З каси кошти видаються на виплату заробітної плати, у підзвіт або на інші цілі.

Для обліку наявності й руху наявних коштів використовується рахунок 30 "Каса", на якому відкриті субрахунки 301 "Каса в національній валюті" і 302 "Каса в іноземній валюті". Аналітичний облік на цих субрахунках ведеться в розрізі субконто "Наші грошові рахунки", якому відповідає довідник "Рахунки нашої фірми". У плані рахунків для субрахунку 302 встановлена ознака ведення валютного обліку (значок "+" у колонці "Вал.").

Основними документами, якими оформляються прихід і видаток наявних коштів з каси підприємства, є прибуткові й видаткові касові ордери.

Для оформлення й автоматичного відображення в обліку операцій, пов'язаних з надходженням наявних коштів у касу підприємства в типовій конфігурації "Бухгалтерський облік для України" передбачений документ "Прибутковий касовий ордер". Новий прибутковий касовий ордер можна створити командою Документи → Каса → Прибутковий касовий ордер.

Найважливіше значення має реквізит "Вид операції", який міститься відразу ж за номером і датою документа. Від значення цього реквізиту залежить: який рахунок/субрахунок буде кореспондувати по кредиту з дебетуємим субрахунком 301 (302), з яких довідників або журналів будуть вибиратися значення полів субконто при подальшому оформленні документа.

За допомогою прибуткового касового ордера можна провести оплату замовлення покупцем, прихід грошей з підзвіту, надходження грошей з банку та інші операції.

При відображенні взаєморозрахункових операцій нарахування ВД/ВВ прямо пов'язані з автоматичним визначенням першої події. Виходить, при одержанні коштів від покупця завжди потрібно ставити ознаку ВД, але при проведенні прибуткового касового ордера програма сама визначить, чи треба нараховувати валовий дохід залежно від певної "Суми першої події".

Якщо в полі "Тільки зареєструвати" поставити прапорець, то при проведенні створений документ не буде формувати проводок.

Документ "Видатковий касовий ордер" за своєю структурою аналогічний прибутковому касовому ордеру.

Для видаткового касового ордера передбачені наступні види операцій: оплата замовлення постачальнику, видача грошей під звіт, здача грошей у банк, інші операції. Залежно від виду операції у видатковому касовому ордері змінюються кореспонденція рахунків, види субконто й види замовлень.

За допомогою програми "1С: Підприємство 7.7" можливе формування авансового звіту підзвітної особи.

За допомогою авансового звіту (Документи → Інші → Авансовий звіт) можна оформляти не тільки операції за розрахунками з підзвітною особою, але й оприбуткування ТМЦ і необоротних активів у національній валюті, а також списання на витрати в іноземній валюті. У заголовну частину вноситься інформація про підзвітну особу, валюту авансового звіту, місця зберігання, вид діяльності, на який будуть списані витрати. У табличній частині заповнюються дати початку й кінця підзвіту, бухгалтерський рахунок, аналітика цього рахунку, кількість і ціна, сума із ПДВ, і без, а також сума ПДВ, необхідність віднесення на валові витрати.

Всі надходження і видача готівки на підприємстві враховуються в касовій книзі – звіті, що будується на підставі проводок, сформованих документами або введених вручну й проводок, що зберігаються в журналі.

Для формування цього звіту використовується команда "Касова книга" з меню Звіти → Бухгалтерія.

У діалозі введення параметрів для формування звіту задаються період, за який буде сформовано звіт, і каса. Якщо в касі є залишок невиданої заробітної плати в цей день, то цю суму варто ввести в поле "На зарплату". Нумерація аркушів касової книги ведеться в довіднику "Рахунки нашої фірми" окремо для кожної каси.

У типовій конфігурації "Бухгалтерський облік для України" для формування господарських операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів підприємства за поточними рахунками, призначений документ "Банківська виписка". Крім цього, є документи для оформлення друкованих форм установленого зразка, що представляють до банку, – платіжне доручення, платіжна вимога, платіжне вимога-доручення, заява на акредитив та інкасове доручення. Всі ці документи містяться у меню Документи → Банк і не формують проводок.

Створення документа "Платіжне доручення" виконується або командою Документи → Банк → Платіжне доручення, або у відкритому журналі "Банк" пунктом "Новий" меню Дії.