Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 18

8.4. Облік праці й заробітної плати за допомогою програми "1С: Підприємство 7.7"

Облік розрахунків по заробітній платі ведеться в "1С: Підприємство 7.7" на пасивному субрахунку 661. Аналітика по ньому ведеться в розрізі двох субконто: "Співробітники" і "Місяць нарахування зарплати". Перше субконто містить значення з однойменного довідника, а друге субконто являє собою значення типу "Дата".

Довідник "Співробітники" можна заповнити на підставі довідника "Фізичні особи". Працівник автоматично переноситься в довідник "Співробітники" після оформлення документа "Наказ про прийом на роботу". У довідник "Фізичні особи" варто ввести дані про всіх співробітників. При створенні нового рядка в довіднику "Фізичні особи" необхідно занести всі дані, запитувані програмою.

Для нового співробітника всі реквізити записуються на якусь умовну дату, звичайно у програмі "01.01.1980", а всі наступні виправлення і зміни значень у вже створений елемент довідника будуть записуватися з поточною робочою датою.

Необхідно відзначити, що в програмі "1С: Підприємство 7.7" інформацію про податки й відрахування можна знайти в однойменному довіднику, всі реквізити якого періодичні. Ставки відрахувань по заробітній платі містяться у двох групах: "Податки й відрахування по заробітної плати зі співробітників" і "Податки й відрахування з фонду заробітної плати", ставка комунального податку – у групі "Місцеві".

Початкові залишки по зарплаті можна ввести ручними операціями, але набагато зручніше користуватися документом "Нарахування заробітної плати" у відповідному режимі, виконавши команду Документи → Зарплата → Нарахування заробітної плати (або Журнали → Зарплата → Новий). У новому документі в полі "Вид виплати" виберемо значення "Внесення залишків.

Дата, уведена у відповідне поле документа, визначає значення другого субконто субрахунку 661. Якщо на підприємстві утворилася заборгованість по зарплаті за кілька місяців і необхідно ввести її окремо за місяцями, то для кожного місяця варто створити окремий документ, вказавши в ньому відповідну дату.

Для формування проводок із початковим сальдо по кредиту субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" у кореспонденції з допоміжним рахунком 00 використовується тільки значення стовпчика "Залишилося виплатити", тому досить заповнити тільки цей стовпчик і провести документ. Для автоматичного формування форми № 8ДР, варто заповнити стовпчики "Нараховано", "Прибутковий" і "До виплати". Якщо не було авансів або часткових виплат, суми в колонках "До виплати" і "Залишилося виплатити" будуть збігатися.

Установивши поле "Вид виплати" у значення "Аванс", можна перевести документ "Нарахування заробітної плати" у режим реєстрації авансів по заробітній платі. У цьому випадку при автоматичному заповненні табличної частини документа в графі "До видачі" по кожному співробітнику будуть відображені суми за реквізитом "Аванс" довідника "Співробітники". Суму авансу, якщо є потреба, можна відредагувати вручну.

У реквізиті "До видачі" показується заборгованість підприємства перед співробітниками.

У цьому режимі документ не формує бухгалтерських проводок, тому що видача суми авансу з каси підприємства реєструється видатковим касовим ордером. Режим "Аванс" використовується для одержання друкованої форми платіжної відомості. Крім того, якщо при наступному нарахуванні основної зарплати сформувати розрахунково-платіжну відомість, у ній буде автоматично врахована сума виплаченого раніше авансу.

Для нарахування основної зарплати, розрахунку втримань зі співробітника й нарахувань на фонд зарплати, а також одержання різних друкованих форм використовується все той же документ "Нарахування заробітної плати", але в полі "Вид виплати" варто вибрати рядок "Основна заробітна плата".

За замовчуванням поле "Кількість робочих днів" має значення 22 дня. Перед заповненням документа слід уточнити кількість робочих днів у місяці, за який нараховується заробітна плата.

Якщо співробітник відробив неповний місяць, то кількість відпрацьованих їм днів варто відкоригувати вручну, а сума в полі "За окладом" буде перерахована автоматично. Крім того, при необхідності можна вручну внести у відповідні поля суми відпускних, лікарняних за рахунок соцстраху й за рахунок підприємства, суму виданої співробітникові оподатковуваної й неоподатковуваної податком матеріальної допомоги.

Червона галочка у другому стовпчику із заголовком "?" означає, що за введеними сумами нарахувань варто розрахувати (або перерахувати) суми втримань. Розрахунок утримань проводиться кнопкою "Розрахувати". Розрахувати можна або весь список співробітників, або тільки одного співробітника.

У результаті розрахунку будуть заповнені графи табличної частини документа – "Прибутковий", "Пенсійний", "Безробіття" і т.д. Буде також заповнене поле "Середньооблікова чисельність співробітників" для розрахунку комунального податку. Якщо на підприємстві застосовуються інші принципи розрахунку середньооблікової чисельності або не влаштовує отримане значення, його можна виправити вручну.

Після натискання кнопки "Провести" формуються бухгалтерські проводки та стає доступною кнопка "Друк" для одержання таких друкованих форм: "Розрахунково-платіжна відомість", "Платіжна відомість", "Розрахункові листки" і "Зведення відрахувань до фондів".