Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 27

На виробничих підприємствах послідовність закриття звітного періоду виглядає так: реєстрація інформації про незавершене виробництво; закриття рахунків виробничих і загальновиробничих витрат; формування фактичної собівартості виробленої продукції; визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства.

Наприкінці місяця, коли вже накопичені всі витрати поточного періоду, розраховують фактичну собівартість виробленої за місяць продукції. Але перед цим необхідно зареєструвати інформацію про незавершене виробництво.

Для того, щоб указати суми накопичених витрат, які не повинні розподілятися в поточному періоді, а залишитися на наступні періоди на рахунку 23, потрібно сформувати документ "Незавершене виробництво". Документ вводиться останнім днем місяця через меню Документи → Виробництво → Незавершене виробництво або командою Журнали → Виробництво → Новий документ. У його шапці вказуємо вид діяльності – "Виробнича". Табличну частину заповнюємо видами витрат і розрахованими вручну сумами витрат, які варто залишити в дебеті рахунку 23 на майбутні періоди.

Документ не вводить бухгалтерських проводок, він тільки блокує від розподілу з рахунку 23 зазначені суми витрат. Документ обов'язково повинен бути введений до складання остаточних калькуляцій собівартості продукції, якими формується фактична собівартість виробленої продукції за реально накопиченими витратами.

Для формування фактичних витрат на рахунку 23 необхідно після виконання всіх господарських операцій періоду виконати закриття рахунків виробничих і загальновиробничих витрат.

Накопичені витрати закриваються наприкінці звітного періоду регламентним документом "Фінансові результати". Ввести його можна через меню Документи → Інші → Фінансові результати або командою Журнали → Інші → Фінансові результати → Новий документ.

Документ призначений для автоматичного виконання наступних операцій: закриття рахунків обліку витрат за елементах (рахунків класу 8); закриття рахунку обліку загальновиробничих витрат (рахунку 91); визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, тобто закриття всіх рахунків обліку доходів і витрат (рахунків класів 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунку 79 "Фінансові результати".

Кожна з перерахованих операцій відповідає певному етапу визначення фінансових результатів підприємства (режиму роботи документа) і задається безпосередньо в реквізиті "Етап визначення фінансових результатів" діалогової форми.

Для кожного етапу визначення фінансових результатів варто ввести окремий документ. Виходить, для закриття звітного періоду варто провести один за іншим два або три документи "Фінансові результати".

Перший режим роботи документа називається "Закриття елементів витрат (рахунку класу 8)". На цьому етапі витрати, накопичені за елементами видатків на рахунках 80, 81, 82, 83 і 84, згідно рахунку закриття для кожного виду витрат з довідника "Види витрат", списуються на відповідні рахунки класу 9 або на рахунок 23 "Виробництво".

Другий етап визначення фінансових результатів проводиться після виконання першого етапу й здійснюється новим документом у режимі "Закриття загальновиробничих витрат (рахунок 91)". Сальдо рахунку 91 розподіляється між рахунком обліку собівартості продукції (субрахунок 23) і рахунком обліку собівартості реалізованої готової продукції (субрахунок 901).

Останній у звітному періоді документ проводиться з реквізитом "Визначення фінансового результату". На цьому етапі закриваються всі рахунки обліку доходів і незакриті рахунки видатків (7, 8 і 9 класи), і сальдо рахунків списується на відповідний субрахунок рахунку 79 "Фінансові результати". На рахунку 79 ведеться аналітичний облік у розрізі видів діяльності, фінансовий результат діяльності підприємства визначається за кожним видом діяльності окремо.

Для коректного закриття рахунків обліку витрат документи "Фінансовий результат" варто створювати з дотриманням послідовності виконуваних етапів. Вони повинні формуватися в останній день періоду, що закривається, після проведення документами й ручними операціями всіх господарських операцій, що впливають на формування суми доходів і витрат. При редагуванні або додаванні/видаленні документів і операцій заднім числом суми доходів/витрат звітного періоду можуть змінитися. Тоді сформовані документи "Фінансові результати", що закривають цей період, потрібно обов'язково перепровести один за одним: спочатку перший етап, потім другий і потім уже третій.

Інші дії із закриття звітного періоду проводяться ручними операціями: закриття рахунку 79 на рахунок 44, закриття субрахунків рахунку 44 між собою, нарахування податку на прибуток за даними бухгалтерського й податкового обліку.

Змінні витрати за замовчуванням списуються повністю на рахунок 23, а постійні, залежно від співвідношення нормальної й поточної баз розподілу, можуть перерозподілятися між рахунком 23 і субрахунком 901. На закладці "Додатково" вказуємо нормальну й поточну бази розподілу, а також нормальну суму постійних витрат. Сума поточних постійних загальновиробничих витрат буде розрахована автоматично при проведенні документа.

Попередня собівартість виробленої продукції розраховувалася протягом місяця за допомогою введення попередніх калькуляцій. Наприкінці місяця оформляється остаточна калькуляція.

Документ "Остаточна калькуляція" не перераховує собівартість списаних матеріалів, виконується тільки порівняння попередньої й фактичної сум за кожною статтею витрат, зазначеною в "Попередній калькуляції". Фактичні суми витрат за мінусом сум, зазначених у документі "Незавершене виробництво", розподіляються між всіма введеними в базу калькуляціями пропорційно попереднім сумам. Якщо деяка стаття витрат не була зазначена в жодній попередній калькуляції, але фактично виявилася накопиченою за дебетом рахунку 23, вона не буде розподілятися остаточними калькуляціями й залишиться в дебеті цього рахунку.