Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 17

№ форми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

П-1

Наказ про прийом на роботу

для обліку прийнятих на роботу співробітників

начальник відділу кадрів, керівник стр-го підрозділу, керівник

у трьох і більше екземплярах

за необхідністю

П-2

Особова картка

для реєстрації якісних характеристик прийнятих співробітників

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

за необхідністю

П-3

Алфавітна картка

з метою полегшення роботи з картотекою співробітників

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

за необхідністю

П-4

Особова картка фахівця з вищою освітою, що виконує Н-Д, П-К й технологічні роботи

для обліку прийнятих на роботу співробітників з вищою освітою, що виконують наук-дослід, проект-констркі й технологічні роботи

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

за необхідністю

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

для оформлення переведення працівника з одного цеху (відділу, ділянки) до іншого

працівник відділу кадрів, керівник підрозділу, керівник підпр-тва

у двох екземплярі

за необхідністю

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

для оформлення відпусток, які надаються працівникам відповідно до діючих законодавчих актів і положень, колективних договорів, контрактів й графіків відпусток

працівник відділу кадрів, керівник підрозділу підприємства, керівник підприємства

у двох екземплярі

за необхідністю

П-7

Список про надання відпустки

для оформлення відпусток для групи працівників, які надаються працівникам відповідно до діючих законодавчих актів і положень, колективними договорами, контрактами й графіками відпусток

працівник відділу кадрів, керівник підрозділу підприємства, керівник підприємства

у двох екземплярі

за необхідністю

П-8

Наказ (розпоряд-ження) про розірвання трудового договору

для оформлення звільнення працівників

працівник відділу кадрів, керівник підрозділу, керівник підпр-тва

у двох екземплярі

за необхідністю

П-9

Книга обліку трудових книжок і вкладишів до них

для реєстрації використаних (виписаних), а також отриманих бланків трудових книжок і вкладишів до них

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

постійно

П-10

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

для контролю за рухом трудових книжок і вкладишів до них

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

постійно

П-11

Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

для списання з підзвіту матеріально-відповідальної особи зіпсованих бланків трудових книжок або вкладишів до них

спеціально створена комісія

у двох екземплярах

за необхідністю

П-12, П-13

Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати

для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням працюючим встановленого режиму робочого часу, для одержання даних про відпрацьований час, розрахунку з.п., для складання статистичної звітності з праці

працівник відділу кадрів

в одному екземплярі

щодня

П-14

Табель обліку використання робочого часу

для обліку використання робочого часу працівників із твердим місячним окладом або ставкою

працівник відділу кадрів або особа, відповідальна за облік робочого часу

в одному екземплярі

щодня

П-15

Список осіб, що працювали в понаднормовий час

для обліку часу, відпрацьованого надурочно, і оплати роботи в понаднормовий час

працівник відділу кадрів або особа, відповідальна за облік роб. часу

в одному екземплярі

щодня

П-16

Листок обліку простоїв

для обліку часу простою

працівник відділу кадрів або інша особа, відповідальна за облік роб часу

в одному екземплярі

щодня

ВЫХОДНАЯ

-ведомость на аванс, -ведомость распределения начисления з/п по категориям работников, -ведомость распределения з/п по видам производственных затрат, -ведомость по расчетным листам по временной нетрудоспособности, -ведомость расчета отпусков, -ведомость простоев и виновников простоев, -ведомость отклонений от нормальных норм труда, -ведомость отклонений от норм з/п

-ведомость перечисления сумм на банковские счета, -ведомость перечисленных алиментов.

Основні форми вихідних документів з обліку праці і заробітної плати

№ форми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

для розрахунку й видачі заробітної плати всім категоріям працюючих

бухгалтер, керівник підрозділу підприємства або керівник підприємства

в одному екземплярі

щомісяця

П-50

П-51

Розрахункова відомість

для розрахунку заробітної плати всім категоріям працюючих

бухгалтер, керівник підрозділу підприємства або керівник підприємства

в одному екземплярі

щомісяця

П-52

Розрахунок зп

для розрахунку заробітної плати одному працюючому

бухгалтер, керівник підрозділу підприємства або керівник підприємства

в одному екземплярі

щомісяця

П-53

Платіжна відомість

для обліку видачі зп

бухгалтер, керівник підрозділу підпр-тва або керівник підприємства

в одному екземплярі

щомісяця

П-54

П-54а

Особовий рахунок

для формування відомості про зп за попередні періоди (пенсії), для запису всіх видів нарахувань і втримань із зп

бухгалтер, керівник підрозділу підприємства або керівник підприємства

в одному екземплярі

щодня

П-55

Накопичувальна картка обліку виробітку й зп

для щоденного обліку обсягу робіт, виконаних бригадою або окремими працівниками

керівник підрозділу підприємства або інша посадова особа

в одному екземплярі

щодня

П-56

Накопичувальна картка обліку зп

для щоденного обліку зп, заробленої бригадою або окремими працівниками

керівник підрозділу підприємства або інша посадова особа

в одному екземплярі

щодня