Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 23

Для оприбуткування активів і запасів, які одержують за іноземну валюту від нерезидентів і ввезених за вантажною митною декларацією, у програмі "1С: Підприємство 7.7" використовується документ "Вантажна митна декларація".

Сформована документом господарська операція містить звичайні проводки за розрахунками з постачальником, оприбуткуванню товару, а також ряд проводок з відображення розрахунків з митницею й перевізником (за даними із закладки "Вантажної митної декларації").

Визначення курсових різниць у бухгалтерському обліку (на дату балансу) і в податковому обліку (наприкінці звітного періоду) здійснюється за допомогою документа "Переоцінка валюти", що вводиться командами Документи → Валютні операції → Переоцінка валют або Журнали → Валютні операції → Переоцінка валют.

Для відображення курсових різниць у податковому обліку в документі слід поставити прапорець "Робити проводки за валовими доходами/видатками".

У бухгалтерському обліку здійснюється переоцінка всіх бухгалтерських рахунків і субрахунків з ознакою валютного обліку (крім немонетарних субрахунків 3712 і 6812). Переоцінка проводиться окремо за всіма об'єктами аналітичного обліку й за кожною валютою – за курсом НБУ на дату балансу, взятому з довідника "Валюти". Для тих субрахунків, які будуть уведені в табличну частину документа, курсова різниця буде вважатися неопераційною, а для всіх інших – операційною. Якщо вказати в таблиці номер рахунку, то будуть оброблені всі субрахунки цього рахунку.

Для визначення першої події програма "1С: Підприємство 7.7" аналізує зміну сальдо розрахунків з контрагентом до й після здійснення операції з ним у рамках конкретної угоди (договору). Алгоритм визначення валового доходу/ валових витрат за першою подією реалізований у програмних модулях документів і виконується при їх проведенні.

Для правильного автоматичного визначення валового доходу й валових витрат за першою подією, всі попередні документи й операції, що впливають на розрахунки з обраним контрагентом, уже повинні бути уведені в базу даних і проведені. При введенні документа заднім числом необхідно ще раз провести усі пізніше проведені документи, що впливають на розрахунки із цим контрагентом, відновивши правильну хронологію подій. Щоб не шукати і проводити документи вручну, можна скористатися спеціальною обробкою (Сервіс → Обробка документів).

При використанні програми "1С: Підприємство 7.7" дуже важливо дотримувати єдиної аналітики: у всіх документах, що відображають взаєморозрахунки в рамках однієї і тієї ж угоди, повинен бути зазначений той самий договір (замовлення).

Аналітичний облік за субрахунками взаєморозрахунків ведеться у двох розрізах: за субконто "Контрагенти" і субконто "Замовлення". Виключення становлять субрахунку 3771 "Розрахунки з іншими дебіторами", 3773 "Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті", 6851 "Розрахунки з іншими кредиторами", 6853 "Розрахунки з іншими кредиторами в іноземній валюті" – за ними аналітичний облік ведеться тільки в розрізі субконто "Контрагенти". Ці субрахунку спеціально призначені для реєстрації тих операцій з контрагентами, за якими не потрібно виділяти ПДВ.

Субконто "Контрагенти" будується на підставі списку всіх організацій, з якими взаємодіє підприємство. У цьому списку є й саме підприємство, і його засновники. Аналіз субконто "Контрагенти" дозволяє одержати повну картину розрахунків з обраним підприємством за всіма бухгалтерськими рахунками.

Субконто "Замовлення" будується на підставі списку документів, які можуть служити як замовлення. Крім рахунків взаєморозрахунків, це субконто підключено до субрахунків рахунку 64, щоб можна було відстежити, за якими замовленнями (договорами) не отримані податкові накладні.

Спеціально для ведення податкового обліку призначені забалансові рахунки "ВД" (валовий дохід) і "ВВ" (валові витрати). Облік за рахунками "ВД" і "ВВ" ведеться в розрізі трьох субконто: "Контрагенти", "Замовлення", "Валові доходи/витрати", і тільки за оборотами.

На момент введення початкових залишків у підприємства можуть залишатися не закритими взаєморозрахунки з контрагентами. Для введення початкового сальдо можна або створити ручні операції, або скористатися документом "Залишки взаєморозрахунків". Новий документ створюється через меню Документи → Введення залишків → Залишки взаєморозрахунків або через Журнали → Інші → Введення залишків → Новий.

Дату документа, як і при введенні всіх залишків, установлюємо останнім днем попереднього періоду. Перед введенням залишків потрібно визначитися з використанням субрахунків обліку авансів і встановити відповідне значення для константи "Виділяти аванси".

Вибираємо контрагента, валюту залишку, рахунок залишку взаєморозрахунків з контрагентом і відповідний рахунок ПДВ. У групу реквізитів "Залишки" вводиться сума у валюті, у гривнях і сума ПДВ від передоплати. Якщо вводиться залишок заборгованості, то залишок за субрахунками обліку ПДВ (643 і 644) вводити не потрібно, встановивши поле "Сальдо по ПДВ (643/644.1)" у нульове значення. Дебетовий залишок (незакрита передоплата постачальникові або борг покупця перед підприємством) уводиться з негативним знаком. Кредитовий залишок (передоплата від покупця або заборгованість постачальникові) вводиться без знака.

Якщо в полі "Замовлення" установити значення "Без замовлення", то в сформованих залишках як замовлення буде встановлений сам документ "Введення залишків".

Створити новий документ "Договір" (рис. 10.21) можна з довідника "Контрагенти", через меню Документи → Договір або через Журнали → Договори". Прапорець, установлений у полі "За договором виписуються підсумкові податкові накладні за місяць", дозволяє не виписувати вихідну податкову накладну на кожне відвантаження, а за домовленістю з покупцем наприкінці місяця створити за допомогою "Введення на підставі" одну зведену податкову накладну за весь місяць.