Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 24

У банківській виписці при виборі субрахунку взаєморозрахунків, облік на якому ведеться в розрізі контрагентів і замовлень, необхідно вказати "Замовлення", за якими проводиться оплата. Замовлення вибирається з журналу "Відбір замовлень за контрагентом".

Субрахунки авансів (371 або 681) для відображення передоплати самостійно вибирати не потрібно. При проведенні документа програма автоматично визначає, чи є реєструєма сума передоплатою або закриттям заборгованості за конкретним замовленням й вибирає відповідний субрахунок для формування проводок.

Указати першу подію при введенні документів можна й вручну. У банківській виписці для цього використовується стовпчик "Указ. відгруз.?". Якщо в ній стоїть значення "ні" (встановлено за замовчуванням), то розрахунок сальдо взаєморозрахунків і визначення моменту першої події відбудеться автоматично при проведенні документа. Якщо раніше за контрагентом було введене відвантаження або заборгованість, то її сума автоматично потрапить у наступний стовпчик "Сума відгруз./ПДВ відгруз." і буде врахована при формуванні проводок.

Якщо ж поле "Указ. відгруз.?" установити в значення "Так", то при формуванні проводок не будуть ураховуватися раніше проведені документи й алгоритм автоматичного визначення першої події буде відключений. Сумою першої події буде вважатися сума, введена вручну в сусідній стовпчик "Сума відгруз./ПДВ відгруз.".

Закрити заборгованість за одним замовленням за рахунок наявної за іншим замовленням переплати можливо й вручну в режимі "Операції". Наявний у програмі документ "Взаємозалік" надає додатковий сервіс. Документ доступний з меню Документи → Інші → Взаємозалік або з журналу документів.

Цей документ перекидає суми між різними замовленнями і/або рахунками за обраним контрагентом і не формує ніяких податкових проводок, тому що залік заборгованості – завжди друга подія.

Заповнення документа проводиться таким чином: у шапці вибираємо контрагента, а в табличній частині перераховуємо рахунки й замовлення для заліку.

Для реєстрації документів, що дають право на податковий кредит з ПДВ, і формування книги обліку придбання передбачений документ "Запис книги придбання". Паперовим аналогом цього документа є запис у рядку книги обліку придбання, тому друкованої форми в нього немає. Для вибору реєструємого документа служить реквізит "Вид документа", що може приймати одне з декількох значень: "Податкова накладна" (для реєстрації отриманих податкових накладних), "Розрахунок корегування" (при одержанні додатка 2), "Вантажна митна декларація" (для вантажної митної декларації), "Чек" (для чеків) та "Інше" (для інших випадків).

"Запис книги придбання" звичайно не формує бухгалтерських проводок, крім ситуації, коли константа "Проводки з ПДВ робити за податковою накладною" встановлена в значенні "Так". Але й у цьому випадку проводка Д-т 6415 – К-т 6442 формується, якщо видом реєструємого документа буде "Податкова накладна" або "Розрахунок корегування".

Документ можна створити через Документи → Податковий облік → Запис книги придбання або через Журнали → Книга придбання → Новий.

"Запис книги придбання" також можна створити на підставі документів "Повернення постачальникові", "Договір", "Прибуткова накладна", "Витрати на придбання", "Рахунок вхідний" і "Послуги сторонніх організацій". При такому формуванні документа більшість його полів заповниться автоматично.

Для реєстрації і формування друкованих форм податкових накладних, що виписує підприємство покупцям, а також для формування вихідних даних для книги обліку продажу призначений документ "Податкова накладна".

Звичайно податкові накладні або формуються автоматично (при установці константи "Автоматичне створення податкових накладних" у значення "Так"), або вводяться на підставі документів "Банківська виписка", "Договір", "Ліквідація необоротних активів", "Надання послуг", "Прибутковий касовий ордер" і "Видаткова накладна". Автоматично сформовані податкові накладні потрібно обов'язково провести. Хоча документ і не формує бухгалтерських проводок, у книгу обліку продажу потраплять тільки проведені податкові накладні.

Податкову накладну можна створити й вручну командою Документи → Податкові → Податкова накладна або через Журнали → Книга продажів → Новий документ.

У випадку безперервних або ритмічних поставок покупцеві і якщо в договорі обговорена періодичність оплати, то можлива виписка її один раз на місяць на підсумкову суму. Для цього в документі "Договір" потрібно встановити відповідний прапорець. Податкові накладні за документами, де як замовлення обрано такий договір, автоматично формуватися не будуть. Наприкінці місяця підсумкову податкову можна створити на підставі договору або будь-якого документа, замовленням у якому виступає такий договір.

У випадку, якщо частина товару (роботи, послуги) не містить відособленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів вказується в додатку 1. Виписка й формування друкованої форми цього додатка в "1С: Підприємстві 7.7" оформляються однойменним документом. Документ можна створити винятково "введенням на підставі" відповідної податкової накладної. У табличній частині в полі "В" вказується загальна кількість ТМЦ, яку необхідно поставити, а в полях: "В відгруз." – кількість частково відвантажених ТМЦ. У полі "В зал." буде розрахована різниця між повною кількістю й частковою поставкою. Кнопка "Друк" дозволяє роздрукувати документ.