Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 31

Аналіз безпечних та шкідливих виробничих факторів, які характерні для приміщень бухгалтерії.

Особливості сучасного промислового виробництва: збільшення швидкостей та потужностей виробничих процесів, їх комплексна  механізація та автоматизація, дистанційне управління, використання ЕОМ, АСУВ, економіко-математичних методів в управлінні – різко змінили характер трудових процесів та значення в них людини.

В автоматизованому виробництві домінуюча стає функція управління та контролю, важливе значення набуває організаційно-плануюча трудова функція, тоді як робоча або технічна функція все більше передається машинам; відбулися об’єктивні зміни в професійній структурі праці, які пов’язані з тим, що центральне місце в сучасному виробництві належить людини-оператору.

На Виробничому Об’єднанні “Зоря” як і на інших багатьох підприємствах України, трудова діяльність інженерів, технологів, операторів, бухгалтерів все частіше буває пов’язана з експлуатацією комп’ютерів (прийом та ведення інформації; спостереження та користування обчислюючих по готовим програмам задач; розробка, перевірка та налагодження програм і т.д.). Робота з ПЕОМ та відеодисциплінними терміналами (ВДТ) справедливо відноситься до  категорії робіт, пов’язаних з небезпечними та шкідливими умовами праці.

Робота бухгалтера безпосередньо пов’язана з комп’ютером, тому супроводжується дією багатьох шкідливих та небезпечних виробничих факторів:

          Фізичні:

-  підвищення рівня електромагнітного, рентгенівського, ультрафіолетового, інфракрасного випромінювання;

-  підвищення рівня статичного струму;

-  підвищення змісту позитивних та негативних аеріонів в повітрі робочої зони;

-  нерівномірність розподілу яркості в полі зору та інші;

-  підвищений рівень запиленості повітря робочої зони;

-  підвищена або знижена вологість повітря робочої зони;

-  підвищений або знижений рух повітря робочої зони;

-  підвищений рівень шуму;

-  підвищений або знижений рівень освітленості;

-  підвищений рівень осліпленності;

-  підвищений рівень пульсації світлого зображення;

-  підвищена яркість світлового зображення;

-  підвищення значення напруги в електричній мережі, замикання якої може виникнути через тіло людини.

Хімічні:

-  підвищений склад у повітрі робочої зони двукисневого вуглероду, озону, аміаку, формальдегіду та поліхлорованих біоренгенів;

Психофізичні:

-  напруга зору;

-  напруга зосередженності;

-  інтелектуальні перевантаження;

-  великий об’єм інформації, яка обробляється в одиницю часу.

Біологічні:

-  підвищений склад в повітрі робочої зони мікроорганізмів.

А також робота бухгалтера з ПЕОМ супроводжується підвищеною нервово-емоційною напругою, монотонністю, наявність довгих статистичних навантажень, а робоче місце, як показує практика, часто буває організоване нераціонально.

Крім вище сказаних небезпечних та шкідливих факторів  існують електро-,  та пожежонебезпечні  фактори, які існують в повсякденній праці бухгалтера (побутові прилади, розетки), які в процесі неправильного використання можуть привести до непередбачених наслідків. Тому вироблені спеціальні інструкції для робітників ВО “Зоря” по охороні праці  з пожежної безпеки, електробезпеки, а також інструкції для користування комп’ютерами.

Розрахунок освітлення для приміщення бухгалтерії.

В процесі праці велике значення надається освітленості приміщення. При недостатній освітленості та поганої її якості стан здорових функцій людини знаходиться на низькому вихідному рівні, підвищується втома зору в процесі виконання роботи, росте ризик виробничого травматизму.

З іншого боку, існує небезпека негативного впливу на органи зору занадто великої яскравості джерел світла, а також великих перепадів яскравості сусідніх об’єктів. Наслідком цього є тимчасове порушення здорових функцій ока (явище сліпоти) за всіма, негативними наслідками, які звідси витікають, небажаними як для якості трудової діяльності, так і для самої людини.

В той же час раціональне освітлення виробничих приміщень вказує позитивний психофізіологічний вплив на працюючих, способствує підвищенню виробничості праці, забезпеченню його безпеки, збереженню високої працездатності людини в процесі праці.

Світла дає позитивний вплив на емоційний стан людини, діє на обмін речовин, серцево-судинну систему, нервово-психічну сферу. Воно є важливим стимулятором не тільки здорового аналізатору, але й організму в цілому.

На Виробничому Об’єднанні “Зоря” виникає необхідність вірної організації як природного так і штучного освітлення. Перший випадок характерний для світлого періоду доби та при роботі в приміщеннях, в яких є світлові прийоми в стінах та даху споруди. Штучне освітлення використовується для компенсації недостатнього природного освітлення, в основному в темний період часу.

Зробимо розрахунок штучного освітлення приміщення бухгалтерії. Завдання розрахунку є визначення потужності електричної освітленості приладу, яка вимагається для створення в приміщенні заданого освітлення.

При проектуванні освітлювального приладу розв’язують слідуючі задачі:

-  вибирають тип джерела світла;

-  визначають систему освітлення;

-  розподіляють світильники і визначають їх кількість;

-  визначають норму освітлення.

Розрахунок ведеться для загального рівномірного коефіцієнта використання освітлення.

Основним методом розрахунку є метод світлового потоку. Світловий потік групи ламп освітлювачів (Фп) розраховується за формулою:

Фп = Ен х S x Z x Kj / N x n,

Ен – нормова освітленність (Лк); 

S – площа освітлюваного приміщення (м2);

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z = 1.1 ….1.2);

Kj – коефіцієнт запасу, який залежить від виду тех. Процесу, типу застосованих джерел світла (Kj = 1.2….1.8);

N – кількість світильників у приміщенні;

n – коефіцієнт використання світлового потоку.

Норма освітлення для кабінетів типу аналізуємого Ен = 300Лк

Площа приміщення S = а х в = 5 х 9 = 45 ,

де, а – ширина, в – довжина.

Коефіцієнт Z та Kj приймаємо як 1.1 і 1.2.