Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 25

ВО “Зоря” була проведена велика робота по аналізу діючих в Украіні та за кордоном комплексних систем автоматизацій управління підприємством. Фахівцями бухгалтерії та відділом інформаційних технологій (ВІТ) були проаналізовані   робочі документи  та  інформаційні повідомлення фірм виробників систем автоматизацій управління підприємством. На підставі сформованих критеріїв до необхідної підприемством  системи автоматизації (ціна, комплексність, сучасний рівень розробки,  термін та технологічність впровадження ) фахівцями ВО “Зоря” зроблен висновок щодо необхідності впровадження на підприємстві вітчизняної системи автоматизаії “ІТ-Підприємство”.ВО “Зоря”  в 2001році заключила договір з фірмою розробкою даної системи. На підставі заключенного договіру були розроботані необхідні заходи та почались роботи  по  поетапному впровадженню системи “ІТ-Підприємство “ на ВО “Зоря”.

Підсистеми і комплекси задач системи ІТ-Підприємство™ охоплюють всі сторони господарської, виробничої і фінансової діяльності підприємства. Окремі підсистеми і комплекси задач допускають як ізольоване їх використання один від одного, так і їх комбінації, які необхідні конкретному підприємству.

На всіх підприємствах працює єдина система ІТ-Підприємство™. Різниця тільки в складі модулів поставки системи, настройці параметрів, настройці алгоритмів і методів обліку, комплекту форм документів, галузевих конфігураторів. Завдячуючи сили апарату настройки і конфігурування – єдина система працює на підприємствах різноманітної галузевої приналежності і різноманітному законодавчому полі. Підсистеми, створенні “за замовленням”, після їх параметризації включаються в склад загальної системи.

Умовно всі підсистеми групуються в слідуючі контури управління:

-  Оперативне керівництво підприємством

-  Фінансове і техніко-економічне планування та аналіз

-  Адміністрування системи.

Структура контуру бухгалтерського обліку та послідовність його впровадження показані на рисунках 4.1 та 4.2.

Згідно класифікації АРІСS (American Production and Inventori Control Societi) система ІТ-Підприємство™ повністю відповідає стандарту MRPII, і в основному, стандарту ERP.

Рис.4.1. Структура системи “ІТ-Підприємство”

 


ппрапр

Рис. 4.2. Послідовність впровадження підсистеми

“ІТ-Підприємство” – це повнофункціональна MRPII-система, яка зорієнтована на великі і середні вітчизняні виробничі підприємства. Розвиток системи в частині управління фінансовими ресурсами дозволяє говорити про “зближення”  її до класу ERP-системи.

Одна з підсистем системи “ІТ-Підприємство” займається вирішенням задач по обліку витрат на виробництво (як для основного так і допоміжного виробництва).

Облік фактичних витрат на основне виробництво.

Підсистема опирається на вирішення задач як:

Облік виготовлення готової продукції та напівфабрикатів по цехам, переділам, ділянкам.

Облік незавершеного виробництва по цехам – залишкам матеріалів та продукції НЗВ, залишки некондиції, відходів матеріалів і відходів продукції НЗВ.

Облік виправимого та невиправимого браку на виробництві.

Облік фактичних витрат заробітної плати основних працівників на продукцію:

·  розрахунок залишків заробітної плати в незавершеному виробництві по цехам;

·  розрахунок нормативного розходу зарплати на продукцію випущену цехами за кількома методиками;

·  розрахунок розходу зарплати інших цехів в продукції даного цеху;

·  розрахунок фактичної витрати зарплати у випущеній продукції.

Облік фактичних витрат матеріалів і напівфабрикатів на виробництво в основних цехах:

·  розрахунок витрати матеріалів на випущену продукцію і напівфабрикати по технічних і конструктивних нормах;

·  облік замін матеріалів у виробництві;

·  облік витрати матеріалів у різних одиницях виміру;

·  розрахунок залишків матеріалів у незавершеному виробництві в складі залишків матеріалів, залишків продукції і напівфабрикатів, залишків відходів матеріалів і залишків відходів продукції і напівфабрикатів;

·  розрахунок витрати матеріалів у забракованій продукції;

·  розрахунок фактичної витрати матеріалів у виробництві по двох методиках - від фактичних залишків, від нормативної витрати;

·  автоматичний розподіл відходів матеріалів на випущену продукцію і напівфабрикати;

·  розцінка витрати матеріалів за середніми цінами, за фіксованими цінами для окремих позицій, за фіксованими цінами в розрізі замовлень, за цінами давальницької сировини;

·  облік документованих відхилень витрати матеріалів.

За результатами проведених розрахунків    складаються матеріальні (виробничі) звіти цехів за місяць у натуральному і вартісному вираженні по розділах:

·  розрахунок балансу витрати матеріалів по цеху в розрізі номенклатури і груп матеріалів (залишки на початок місяця, прихід, витрата, розрахункові і фактичні залишки на кінець місяця, відхилення фактичної витрати матеріалів від нормативної витрати);

·  розрахунок і аналіз відхилень фактичної витрати матеріалів від нормативної витрати в розрізі номенклатури і груп матеріалів;

·  розрахунок розподілу фактичної витрати матеріалів на продукцію й аналіз нормативної і фактичної витрати матеріалів у розрізі номенклатури продукції і матеріалів;

·  розрахунок фактичного розподілу відходів матеріалів на продукцію.

Облік цехових витрат і витрат на зміст і експлуатацію устаткування

·  по напрямку витрат по статтях аналітичного обліку;

·  по джерелах витрат по статтях аналітичного обліку;

·  формування відомості N 12 по цехах і по підприємству;

·  автоматичне закриття рахунків витрат у розрізі цехів;

Облік загальногосподарських і позавиробничих витрат у розрізі центрів обліку витрат.

Зведений облік витрат по підприємству і цехам: