Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 10

РОЗДІЛ2

Виробничо-економічнахарактеристикавиробничогообєднанняЗорятааналізобсягіввиробництва.

          Виробниче Об’єднання «Зоря», надалі Об’єднання, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, надалі – Міністерство.

          До складу Об’єднання входять:

-  головне підприємство – Південний турбінний завод (ПТЗ) “Зоря”, розташований у Миколаєві за адресою Об’єднання;

-  Агропромислове підприємство (АПП), розташоване за адресою: Україні, 54650, с. Ізбашеве, Доманівського району, Миколаївської області;

-  Комбінат громадського харчування (КГХ), розташований за адресою Об’єднання.

Структура Виробничого Об’єднання “Зоря” відображена в Додатку А.

Об’єднання створене у 1976 році (головний завод – у 1953 році) з метою забезпечення потреб народного господарства і оборони держави у газотурбінній техніці.

Основними видами продукції Об’єднання є виготовлення і випуск потреб України та на експорт газових турбін, редукторів та газотурбінних установок різноманітного призначення, у тому числі:

-  газотурбінних двигунів і установок для газової та енергетичної промисловості (газоперекачувальних агрегатів, електростанцій (ГТГ), а також суден цивільного флоту і військових кораблів;

-  редукторів у комплексі з ГТД для суден і окремо для потреб промисловості (цукрових, металургійних та інших підприємств);

-  виготовлення та поставка запчастин до газотурбінної техніки;

-  ремонт газотурбінної техніки, яка виготовляється Об’єднанням, під час процесу її експлуатації;

-  технічне (сервісне) обслуговування газотурбінної техніки, яка виготовляється на об’єктах замовника.

          Важливим напрямком діяльності Об’єднання є такоє виготовлення та випуск різноманітних товарів широкого споживання (ТНС) в залежності від потреб населення і виробничих можливостей Об’єднання відповідно до договорів, укладених з торговими установами.

          Об’єднання може в межах основної діяльності здійснювати виконання різноманітних платних послуг побутового та іншого характеру для членів трудового колективу, а також для громадян міста.

          В умовах ринкової економіки Об’єднання може виготовляти і іншу, не відповідну до основного профілю, продукцію, яка має цінність для народного господарства України, а також на експорт, відповідно з укладеними з споживачами (замовниками) договорами та контрактами.

Виробниче Об’єднання «Зоря» відноситься до числа життєздатних виробничих структур України. Продукція підприємства має високу конкурентну спроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Являючись державним підприємством «Зоря» доклала багато зусиль і все таки зуміла адаптуватися до нових реалій економічного життя, здатна ефективно використати економічну допомогу для організації пріоритетних напрямків виробництва і на цій основі протягом найкоротшого часу розширити асортимент продукції, що випускається і збільшити обсяг виробництва.

           В результаті здійснюваного в 1991-1993р.р. перепрофілювання виробництва підприємством освоєно виготовлення газотурбінних двигунів для транспортування природного газу та газотурбогенераторів потужністю 6,15 та 16 НВт. Загальна площа території складає 69,08 га. Сумарна виробнича площа = 146 тис. Кв. м.

          Балансова вартість основних фондів на кінець 1999р. (без врахування індексації на початку 1995р.) склала 93,97 тис. млн. грн., в тому числі з основної діяльності – 300 млн. грн.

          В 1999р. вироблено 05 одиниць газотурбінних двигунів загальною потужністю 700 МВт. Використання потужностей в газотурбінних двигунах склала 56 %.         

Основними видами технологічного обладнання підприємства є металорізні верстати, ковально-пресове, леварне, термічне та зварювальне обладнання. Виробничу потужність підприємства з профільної продукції визначають токарно-карусельні , особо-токарні та розтачувальні верстати, зварювальне обладнання, обладнання для спеціальних видів покриття.

Із загального числа обладнання більш 50 % має строк експлуатації понад 20 років. Ступінь спрацювання основного виробничого обладнання складає від 70 % до 93 %. Підприємство має високий науково-технічний потенціал, підтримує постійний зв’язок і здійснює строки розробки з Національною Академією наук України, її проблем лиття, зварювання, матеріаловеденням та інше.

У виробництві широко застосовуються прогресивні технологічні процеси – вакуумна технологія, приційне лиття з внутрішніми шарами і порожнинами, точна і ізотерична штамповка, електронно-променеве зварювання та покриття та багато ін. Багато аналізованих установок спроектовані, виготовлені кваліфікованими спеціалістами підприємства. Майже весь спеціальний складнорізальний і зварювально-вимірювальний інструмент для виробництва газотурбінної техніки проектується і виготовляється власними коштами.

На підприємстві впроваджена система управління якістю, систематично проводяться засідання, працюють постійно діючі комісії з якості і надійності аналізу дефектів з залученням спеціалістів проектної організації і замовників.

Незважаючи на здійснюване перепрофілювання виробництва на випуск продукції для мирних цілей, підприємство зберегло весь основний технічний потенціал для можливої реконверсії виробництва, випуску і ремонту головних  газотурбінних корабельних установок. Спектр освоєних у виробництві таких установок дуже широкий від водотонажних кораблів типу “Слава” до суден і катерів на підводних крилах і повітряній подушці. Близько 80 % надводного флоту колишнього СРСР оснащено газотурбінними установками ВО “Зоря”, в тому числі флагман українських ВМС “Гетьман Сагайдачний”. Близько 20 модифікацій двигунів і більше 40 редукторів випускалось підприємством для військових цілей.