Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 12

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Дані обліку витрат використовуються оцінки та аналізу виконання планових показників, визначенням результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних розрахунків.

У зв’язку з цим повинно бути забезпечене повне зіставлення планових та звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об’єктів і одиниць калькулювання, методики розподілу витрат за плановими періодами.

3.1. Облік  витрат  по  статтях  калькуляції

Облік  витрати  матеріальних  цінностей

Витрати  на  сировину,  матеріали,  покупні  напівфабрикати,  покупні  комплектуючі  вироби,  паливо,  енергію,  іспити  й  інші  матеріальні  витрати  відбиваються  в  обліку  по  облікових,  розрахункових  і  погоджених  цінах.

Фактична  собівартість  матеріальних  витрат  дорівнює  їхньої нормативної  собівартості  з  урахуванням  відхилень від  її.

Під  витратою  сировини,  матеріалів,  напівфабрикатів, що  комплектують  виробів  і  палива  розуміється  фактичне  використання  цих  матеріальних  цінностей  безпосередньо  на  виробництво  продукції.  Відпустка  зазначених  цінностей  у  цехові  склади  (комори)  розглядається  не  як  витрата  на  виробництво,  а  як  переміщення  матеріальних  цінностей.

Якщо  відпустка  матеріальних  цінностей  цехам  виробляється  «під  звіт»  (без  указівки  виробничих  замовлень),  відпусткою  на  виробництво  вважається  фактична  видача  матеріалів  у  цеху  по  замовленнях  на  робочі  місця  і  їх  фактичне  там  витрату  (по  спеціальному  матеріальному  звіті).

Відпустка  на  виробництво  сировини,  матеріалів,  покупних  комплектуючих  виробів,  напівфабрикатів  і  палива  здійснюється  на  основі  правильно  оформлених  документів,  у  яких  указуються  їхня  вага,  обсяг,  чи площа  кількість,  відповідно  до  діючого  нормами  витрат,  а  також  шифри  виробів,  чи видів  груп  продукції,  для  виробництва  яких  вони  відпущені.

            Основними  документами  для  оформлення  відпустки  матеріальних  цінностей  на  виробництво  є   вимоги:

n форма  № М10 (АСУ)      -  однорядкова  вимога (Додаток __);

n форма  № М 10а  (АСУ)  -  вимога  для  заміни  матеріальних  чи цінностей  одержання  їх  додатково  поверх норми  (Додаток __);

n форма  № М  11  (АСУ)   -  багатострокова  вимога (Додаток ___ );

 Порядок  обліку  матеріалів,  його  відпустка  у  виробництво  і  їхнє  списання,  порядок  оформлення  первинної  документації  по  обліку  руху  матеріалів,  облік  малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів  викладений  у  Додатку  № __ ї.

Основні  і  допоміжні  цехи одержують  матеріальні  цінності  зі  складів  підприємства  за  вимогою   на  підставі  затверджених  норм  витрати  матеріальних  цінностей.  Одержання  матеріальних  цінностей  зі  складу  в  цехові  комори  розглядається  як  переміщення  матеріальних  цінностей  (шифр  операції  78107),  крім  матеріальних  цінностей  одержуваних  зі  складів  № 807   і  № 824  (ПДУ),  ці  матеріальні  цінності  відразу  списуються  на  відповідний  замовлення  і  статті  витрати    (код  операції – 73103).

Види  операцій  по  обліку  матеріальних  цінностей  на  підприємстві  приведені  в  Додатку  № ___  дійсної  Інструкції.

Одержувані  цехами  малоцінні  і  швидкозношуванні  предмети  вартістю  до  10  грн.  списуються,  при  передачі  їх  в  експлуатацію, цілком  на  відповідні  замовлення  і  статті  витрати  (код  операції 73107).  Подальший  їхній  облік  ведеться  в  кількісному  вираженні  (код  операції  07703).

 120. Малоцінні  і  швидкозношуванні предмети  вартістю  понад    10  грн.  до  500  грн.  одержують  цехи  з  нарахуванням  50 %  зносу  від  їхньої  вартості,  при  передачі  їхній  зі  складу  в  експлуатацію,  з  віднесенням  його  на  відповідні  замовлення  і  статті  витрати  (код  операції  76107).

 121. Що залишилися  50 %  вартості  МБП  списуються,  після  їхнього  використання  у  виробництві,  на  підставі  «Акта  про  списання  малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів  (форма  № МБ – 8,  Додаток  №___), (код  операції – 77103).  Інструменти  підмети  реставрації  і  відновленню  передаються  на  ділянку  відновлення  інструмента  в  інструментальний  цех № 11,  а  прийшли  в  непридатність  здаються  на  скрапобазу.

Матеріальні  цінності  по  міжцехових  замовленнях  цехи  одержують  зі  складу  по  «Вимозі» на  підставі  матеріальної  відомості.  Порядок  відкриття,  закриття  й  обліку  міжцехових  замовлень на  підприємстві   приведений  у  Додатку  № __ до  дійсного  «Інструкції». Одержання  матеріальних  цінностей  і  списання  їх  на  міжцехові  замовлення  виробляється  згідно  «Методичних  указівок»  Додаток  № __  і  «Інструкції…» Додаток  № __  до  дійсної  Інструкції.

Матеріальні  цінності  використані  на  виконання  міжцехового  замовлення  списуються  на  підставі  «Акта  про  списання  матеріальних  цінностей»  на  відповідний  замовлення  після  виконання  замовлення  (замовлення  повинне  бути  підписане  цехом  замовником). Витрати  по  міжцехових  замовленнях  відносяться  на  наступні  замовлення:

  72001 - 72096 –  роботи  виконувані  цех – цеху  за  рахунок  загальнозаводських  витрат;

     76091 – 76098  - витрати,  що  виконуються  по  міжцехових  замовленнях  для  служб  і  відділів  заводу  і списуються  на  адміністративні  витрати.

      77006 – замовлення  за  рахунок  соцкультбиту.       

Матеріальні  цінності,  на  виконання  замовлень  фізичних  осіб  (працівників  заводу),  цехи  виконавці  одержують  зі  складу  на  підставі  матеріальної  відомості  до  замовлення  по  «Вимозі».