Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 19

У  звітних  калькуляціях  обсяг  виробництва  продукції,  включаючи  продукцію  з  давальницької  сировини,  повинний  відповідати  даним  бухгалтерського  обліку.

У  зведеній  калькуляції  собівартості  послуг  по  переробці  давальницької  сировини (по  кожнім  замовнику  чи  окремо  в  цілому),  що  додатково  складається  відбивається:

-   кількість  і  вартість  у  гривнях  давальницької  сировини  в  частині, що  залишається  у  виконавця  на  оплату  послуг  по її  переробці (обробці, збагачення),  чи  тільки  кількість – у  частині  сировини,  що  використовується  на  виготовлення  кінцевої  продукції;

-   заготівельні  витрати  виконавця  на  всю  давальницьку  сировину;

-   кількість  і  вартість  у  гривнях  матеріалів  виконавця,  що  використовуються  при  переробці  давальницької  сировини  для  одержання  продукції,  що  повертається  замовнику;

-   загальна  вартість  послуг  по  переробці (обробці,  збагачення)  давальницької  сировини  по  кожнім  переділі,  через  які  проходить  продукція,  що  повертається  замовнику;

-   збитки  від  не  забезпечення  замовлення  сировиною;

-  собівартість  попередільной  побіжної  продукції,  що  не  повертається  замовнику,  по  єдиним  для  даного  переділу  оцінками (віднімається).

Розрахунки  рекомендується  виконувати  на  всю  кількість  і  на  одиницю  переробленої  давальницької  чи  сировини  при  одержанні  одного  виду  кінцевої  продукції – на  одиницю  цієї  продукції.

Якщо  замовник  залишає  в  розпорядження  виконавцю  побіжну  продукцію  і  поворотні  відходи,  то  при  калькулюванні  послуг  вартість  їхній  зменшується  на  вартість  побіжної  продукції  і  поворотних  відходів,  що  залишаються  у  виконавця.               

Вартість  послуг  по  переробці  (обробці,  збагачення)  давальницької  сировини  складається  з  грошової  оплати  за  послуги  згідно  контракту  і  вартості  давальницької  сировини,  представленої  в  оплату  за  послуги.

В  обсяг  продукції  в  діючих  оптових  цінах  підприємства  включається  тільки  вартість  послуг  підприємства  по  переробці  давальницької  сировини  з  урахуванням  вартості  використаних  допоміжних  матеріалів  підприємства – виготовлювача.      

        У  випадку,  коли  за  виготовлення  продукції  з  давальницької  сировини  оплата  виробляється  частиною  цієї  продукції,  виготовлена  з  нього  продукція  включається  в  обсяг  продукції  власного  виготовлення  в  діючих  цінах  підприємства.                                                                                                     

              3.4. Складання  зведеного  кошторису  витрат  на  виробництво               

              У  зведений  кошторис  витрат  на  виробництво  включаються  витрати  всіх  структурних  підрозділів  підприємства, що  приймають  участь  у  виробництві  промислової  продукції.

              Якщо  промисловий  персонал  підприємства  виконує  роботи,  не  зв'язані  з  виробництвом  валової  і  товарної  продукції (будівничо–монтажні  роботи  для  капітального  будівництва,  житлово–комунального  господарства),  чи  представляє  послуги  непромислового  характеру  будівельним  організаціям,  власному  капітальному  будівництву  і  непромисловим  господарствам, що  відповідають  витрати  також  включаються  в  зведений  кошторис  витрат  на  виробництво.

              Не  включаються  в  зведений  кошторис  витрат  на  виробництво  витрати  виділених   в  окремі  планово – облікові  одиниці  виробничих  структурних  підрозділів  підприємства, що належать  до  інших  галузей  народного  господарства  (будівництво,  сільське  господарство  й  інші),  а  також  витрати  невиробничих  структурних  підрозділів  житлово-комунального,  побутового  господарства  й  ін.

              До  кошторису  витрат  на  виробництво не  включається  вартість  продукції  власного  виробництва,  використаної  самим  підприємством  на  промислово – виробничі  нестатки  (внутрішньозаводський  оборот).

              Зведений  кошторис  витрат  на  виробництво  (з  розбивкою  на  квартали)  складається  на  підставі  наступних  розрахунків:

·  Витрат  на  сировину,  матеріали,  покупні  комплектуючі  вироби,  напівфабрикати,  технологічне  паливо  й  енергію  в  основному  виробництві;

·  Основної  і  додаткової  заробітної  плати  працівників,  зайнятих  у  виробництві  продукції  (робіт,  послуг),  з  відрахуванням  на  соціальне  страхування;

·  Кошторисів  витрат (калькуляцій  собівартості  продукції)  цехів  допоміжного  виробництва;

·  Кошторисів  витрат,  зв'язаних  з  підготовкою  й  освоєнням  виробництва  продукції,  пускових  витрат;

·  Кошторисів  загальновиробничих  витрат;

·  Кошторисів  адміністративних  витрат,  витрат  на  збут;

·  Кошторисів  витрат,  зв'язаних  з  відшкодуванням  зносу  спеціальних  інструментів  і  пристосувань  цільового  призначення,  і  інших  спеціальних  витрат;

·  Кошторису  інших  виробничих  (комерційних)  витрат;

              У  разі  потреби  складаються  й  інші  розрахунки  і  кошториси  (наприклад,  кошторису  витрат  на  контрагентські  постачання  й  ін.).

              Розрахунок  витрат  на  сировину,  матеріали,  покупні  комплектуючі  вироби,  напівфабрикати,  технологічне  паливо  й  енергію  в  основному  виробництві  складається  на  підставі  даних  про  обсяг  виготовлення  окремих  виробів  і  технічно  обґрунтованих  норм  витрат  матеріальних  ресурсів  на  одиницю  чи  продукції  робіт,  установлених  для  планового  року  з обліком   передбачених  у  плані  змін  у  використанні  техніки,  технології  й  в  організації  виробництва. Ці  норми  використовуються  як  під  час  складання  зведеного  кошторису  витрат  на  виробництво,  так  і  під  час  розробки  планових  калькуляцій.