Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 26

·  розрахунок зводів фактичних витрат як по основних цехах по статтях і елементам витрат за місяць, квартал, рік, довільний період, так і по підприємству;

·  формування журналу-ордера N 10 і аналітичних відомостей до журналу-ордера N 10;

·  формування аркушів-розшифровок по рахунках витрат у розрізі підрозділів і по підприємству.

Розраховуються цехові фактичні калькуляції на випуск і одиницю продукції. Аналізуються відхилення від нормативних калькуляцій. Розрахунок виробляється за місяць, квартал, рік, довільний період. Існують наступні можливості:

·  правила розрахунку, що набудовуються, статей калькуляції;

·  автоматичний розподіл непрямих статей витрат;

·  форми відображення, що набудовуються, і аналізу калькуляцій.

Розраховуються фактичні калькуляції по підприємству на випуск і одиницю  продукції.  Аналізуються  відхилення  від нормативних калькуляцій. Розрахунок виробляється за місяць, квартал, рік, довільний період. Проводиться розрахунок собівартості виробничих замовлень.

Облік фактичних витрат на допоміжне виробництво

Підсистема заснована на рішенні таких задач, як Облік витрат «простого» допоміжного виробництва і розподіл послуг з боку:

·  облік простих послуг допоміжного виробництва по підрозділах підприємства;

·  розрахунок фактичної собівартості одиниці послуг  розцінка зроблених послуг за затвердженими цінами (зустрічні і фіксовані послуги), по фактичній собівартості, за фіксованими цінами;

·  формування аналітичних звітів по цехах.

Облік замовлень-нарядів по цехах допоміжного виробництва:

·  облік виконання замовлень-нарядів;

·  облік замовлень-нарядів у незавершеному виробництві;

·  облік фактичних витрат матеріалів і зарплати по замовленнях-нарядах;

·  розрахунок фактичних калькуляцій замовлень-нарядів;

·  формування аналітичних звітів по цехах.

Виробничі звіти цехів допоміжного виробництва в облікових і фактичних цінах по видах робіт і по замовленнях-нарядах.

Розрахунок оборотів по рахунках витрат допоміжного виробництва по підприємству і цехам:

·  формування відомості N 9 по розподілі послуг допоміжного виробництва;

·  листка-розшифровки по цехах допоміжного виробництва.                                                                4.3. Рекомендації  на виробництво ВО “Зоря”.

           Виходячи з вивчення існуючого стану бухгалтерського обліку та обліку витрат, визначених недоліків, можливостей системи “ІТ-Підприємство”, сформульованих напрямків вдосконалення бухгалтерського обліку і облікувитрат  та думок фахівців з бухгалтерії і ВІТ ВО “Зоря” я вважаю можливим рекомендувати ВО “Зоря” наступні шляхи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво, як складової частини: 

    1. Визначити  перелік необхідних додаткових розробок щодо вдосконалення автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво.

       2. Визначити  послідовність розробки та впровадження  бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво.

       3 .Визначити виконавців, джерела та необхідні обсяги фінансування вказаних робіт з урахуванням розвитку необхідної матеріально-технічної бази.

   4. Забезпечити  фінансування робіт ,пов’язаних  з впровадженням та супроводом системи “ІТ-Підприемство “ на ВО “Зоря” .

.   5. Забезпечити подальший розвиток методологічної бази обліку витрат на виробництво.    

        6.Забезпечити розширення матеріально-технічної бази (закупка обчислювальної техніки,  створення віддалених автоматизованих робочих місць, розвиток засобів зв’язку).

       7.Забезпечити створення додаткових нормативно-довідкових баз з автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво ( в зв’зку з розвитком діючої системи автоматизації).

        8.Здійсніти розробку  додаткового програмного забезпечення ,в зв’язку з   подальшим розвитком існуючої  системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво .

         9.Здійснити уточнення інформаційних взаємозв’яків комплексу задач бухгалтерського обліку витрат на виробництво зі сміжними розділами обліку та її частини.  

             10. Забезпечити взаємодію діючої системи автоматизації бухгалтерського обліку з  системою “ІТ-Підприємство” ( включаючи створення можливості  реєстрації господарськіх операцій по обліку витрат   на виробництво на машинних носіях в реальному режимі часу)

             11.Впровадити систему “ІТ-Підприємство” в промислову експлуатацію  (згідно з графіком розроботки та впровадження задач).

12.  Впровадити систему обліку витрат на виробництво (додаткові власні розробки) в промислову експлуатацію  (згідно з графіком розроботки та впровадження задач).

      13. Забезпечити постійну підготовку персоналу в зв’язку з підвищеними вимогами к рівню  його кваліфікації в зв’язку з впровадженням та експлуатації сучасної системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво, як складової її частини.

               14. Провести перпективне дослідження інших діючих  комплексних систем автоматизації бухгалтерського обліку з метою  подальшого розвитку діючої системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на ВО “Зоря”.

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку та обліку витрат по запропонованим рекомендаціям дозволяє:

-  протягом короткого часу перевести роботу на новий рівень;

-  по технічній підготовці прискорити інформаційну обробку документації;

-  знизити трудомісткість обробки первинної документації;

-  підвищити якість та достовірність, а також цілісність даних при інформаційному обміні;

-  підвищити рівень надійності даних при цілодобовій безперевній роботі.

РОЗДІЛ 6

Охорона навколишнього середовища