Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 17

               Позаказний  метод  застосовується  з  використанням  основних  елементів  нормативного  обліку.  Виписування  первинних  документів  з  розподілом  витрат  по  нормах  і  відхиленням  від  них  виробляється  на  підставі  технологічних  карт,  ПЖТК  і  іншої  технічної  документації.  Усі  витрати  на  виробництво  враховуються  по  окремих  замовленнях.  Фактична  собівартість  продукції  визначається  після  виконання  замовлення  з  урахуванням  витрат  по  нормах  і  відхиленням  від  них.

З  метою  забезпечення  правильності  віднесення  витрат,  у  випадку  застосування  позаказного  методу,  виробляється  незалежний  контроль  за  правильним  виписуванням  первинних  документів  згідно  нормативно – технічної  документації.

               На  підприємстві  прийнята  наступна  нумерація  замовлень  по основних підрозділах,  що  відкривають  замовлення  на  підприємстві:

·    00101 по  00999  – замовлення  цеху  № 60;

·  10000  по  19999  - вироби  основного  виробництва;

·  26000  - виготовлення  матчастини  і  надання  послуг  ВАТ  «Констар»;

·  26001 – 26999  - інші  вироби,  послуги  виробничого  характеру;

·  27000  - виготовлення  матчастини  і  надання  послуг  НВВ  «Машпроект»;

·  27001 – 27999  - інші  вироби,  послуги  виробничого  характеру  ;

·  29000 – 29999  - товари  народного  споживання;

·  30001 – 30999  - запасні  частини  виробів  основного  виробництва;

·  31000 – 31999  - виготовлення нестандартного  устаткування;

·  32001 33390  - збірні  замовлення  цехів;

·  34000 – 34999  - послуги  промислового  характеру  для  непромгрупи;

·  35000  -  виготовлення  нормалей  для  основного  виробництва;

·  36000 36999  - замовлення  за  рахунок  фонду  техпереозброєння;

·  37001 37999  - гарантійний  ремонт  матчастини  і  допоставка  матчастини;

·  38000 38999  - сувеніри  підприємства;

·  39001 – 39999  - прогнозована  заміна  для  ремонту  виробів;

·  40000 – 40999  - кольорове  лиття;

·  41000 – 41999  - жароміцне  лиття;

·  42000 – 42999  - вуглеродне лиття;

·  43000 – 43999  - кування  і  штампування;

·  44000 – 44999  - чавунне  лиття;

·   45000 – 45999  - роботи  виконувані  за  рахунок  фонду  соцкультбиту  і  шефська  допомога;

·    46000 – 46999  - модернізація  основних  виробів  по  типах  двигунів  за  рахунок  підприємства;

·    47000 – 47999  - переділ  цеху  № 5  (відділення  1);

·    48000 – 48999  - переділ  цеху  № 5  (відділення  2);

·    49000 – 49999  - переділ  цеху  № 45;

·    50000  - продукція  цеху  № 95  (емульсія);

·    50001 – 51799  - капітальний  ремонт  будинків  і  споруджень;

·    51800 – 51999  - інші  замовлення  за   рахунок  фонду  соцкультбиту;

·    52500 – 52998  - виготовлення  запчастин  для  ремонту  устаткування;

·    52999  - виготовлення  шліф. кіл  цех  № 16;

·    53000 – 53999  - виготовлення  МБВ для  власних  нестатків;

·    54100 – 54199  - шефмонтажні  роботи  з  цивільної  продукції;

·    54200 – 54299  - шефмонтажні  роботи  зі  спеціальної  продукції;

·    55000 – 55100  - замовлення  по  послугах  населення  за  готівку;

·    57000 – 57399  - капітальний  ремонт  енергетичного  устаткування;

·    57400 – 57999  - капітальний  ремонт  технологічного  устаткування;

·    58000 – 58300  - модернізація,  середній  ремонт  устаткування;

·    58301 0 58399  - капітальний  ремонт  рухомого складу;

·    58400 – 58999  - модернізація,  середній  ремонт  устаткування;

·    60000 – 60999  - виготовлення  спеціального  оснащення  й  інструмента;

·    65000 – 65999  - виготовлення  оснащення  для  ТНВ;

·    66000 – 66999  - виготовлення  гостованого  інструмента;

·    70001  - збірне  замовлення  цеху  № 5;

·    72000 – 72096  - міжцехові  замовлення  за  рахунок  загальнозаводських  витрат;

·    75036  - типографські  роботи  ВТД;

·    76004  - міжцехові  замовлення  для  АТС;

·    76010  - міжцехові  замовлення  для  охорони  праці;

·    76011  - міжцехові  замовлення  для  відділу  кадрів;

·    76013  - міжцехові  замовлення  інші;

·   76091 - 76098  - роботи  виконувані  за  рахунок  адміністративних  витрат  для  відділів  і  лабораторій;

·    77006  - роботи,  виконувані  цехами  за  рахунок  соцкультбиту;

·    77008  - роботи,  виконувані  цехами  для  відділу  збуту;

·    77017 – 77028  - продукція  енергетичного  виробництва;

·    77029  - збірне  замовлення  цеху  № 75;

·    77032  - збірне  замовлення  цеху  № 70;

·    80000 – 80096  - загальвиробничі  витрати;

·    86000 – 86999  - замовлення  адміністративного  характеру;

·    87000 – 87999  - замовлення  підсобного  господарства;

·   90000 – 92529  - ремонт  виробів  основного  виробництва,  включаючи  гарантійний  ремонт;

·     92530  - списання  ТМЦ  на  об'єкти  соцкультбиту;

·    92531 – 99999  - ремонт  виробів  основного  виробництва,  включаючи  і  гарантійний  ремонт  виробів.

 Інструкція  про  порядок  формування  довідника  замовлень, що  діють  на  підприємстві  приведена  в  Додаток  № __  . 

               При  позаказному  методі  витрати  цехів  враховуються  по  перерахованим   вище  замовленням  по  статтях  калькуляції. Собівартість часткового  випуску  продукції  за  замовленням  визначається  по  планових  витратах  врахованим  у  цих  замовленнях.

Фактична  собівартість  одиниці  чи  виробів  робіт  визначається  після  виконання  замовлення  шляхом  розподілу  суми  витрат  на  кількість  виготовленої  по  цьому  замовленню  продукції  (виробів).