Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 20

              Витрати  електроенергії  оцінюються  виходячи  із  середньої  вартості  відповідних  видів  енергії, що  складається  на  підприємстві,  з  діючих  тарифів  на  енергію,  придбану  в  сторонніх  підприємств  і  організацій,  і  планової  собівартості  енергії,  виробленої  на  заводі.

              Обґрунтування  витрат  на  енергію  здійснюється  шляхом  складання  розрахунків  виробництва  і  споживання  по  кожнім  виді  енергії  власного  виробництва  і  визначення  нестатків  у  покупній  енергії.

                Розрахунок  основної  і  додаткової  заробітної  плати  працівників,  зайнятих  у  виробництві   продукції  (робіт, послуг),  здійснюється окремо  для  працівників,  що  знаходяться  на  відрядній  оплаті  праці,  і  працівників,  що  знаходяться  на  погодинній  оплаті  праці.

                Сума  основної  заробітної  плати  працівників  по  відрядній  оплаті  праці  визначається  виходячи  з  обсягу  виробництва  відповідних  видів  продукції,  установленої  трудомісткості  (норм  виробітку),  відрядних  розцінок  і  середньогодинний  (денний)  тарифної  ставки.

                Сума  основної  заробітної  плати  працівників  по  погодинній  оплаті  праці  визначається  виходячи  з  їхньої  планової  чисельності  і  середньої  тарифної  чи  ставки  посадового  окладу.

                Додаткова  заробітна  плата  визначається  з  урахуванням  положень,  передбачених  Кодексом  законів  про  працю  України,  іншими  актами  законодавства  України,  колективним  договором  підприємства  з  дотриманням  норм  і  гарантій,  передбачених  законодавством,  генеральним  і  галузевою  угодами.

              Відрахування  на соціальні заходи   з  віднесенням  на  собівартість  реалізованої  продукції  (робіт,  послуг)  здійснюється  по  встановленим  законодавством  нормам  з  урахуванням  розміру  витрат  на  оплату  праці,  що  підлягають  оподаткуванню  з  громадян.

              Кошторису  витрат  (калькуляції  собівартості  продукції)  цехів  допоміжного  виробництва  складаються  на  підставі  даних  про  планові  обсяги  їхньої  продукції  і  норм  матеріальних  і  трудових  витрат.  Ці  витрати  знаходять  висвітлення  в  кошторисах  витрат,  зв'язаних  з  підготовкою  й  освоєнням  виробництва  продукції,  на  зміст  і  експлуатацію  устаткування,  у  кошторисах  цехових,  загальнозаводських  витрат  і  в  розрахунках  розміру  інших  комплексних  витрат.  Для  цього  загальна  сума  витрат  допоміжних  цехів  розподіляється  на  підставі  окремого  розрахунку  використання  їхньої  продукції  (робіт,  послуг)  по  відповідним  напрямках,  включаючи  і  виконання  робіт  (послуг), що  не  входять  до  складу  валової  і  товарної  продукції.

              Кошторису  витрат,  зв'язаних  з  підготовкою  й  освоєнням  виробництва  продукції,  складаються  на  кожен  вид  нової  продукції  незалежно  від  джерела  відшкодування  цих  витрат.  Ці  кошториси  складаються  на  підставі  графіків  робіт,  нормативів  витрат  на  технічну  і  технологічну  підготовку  виробництва,  договорів  з  іншими  організаціями  й  ін.

              Для  розрахунку  кошторису  витрат  загальновиробничих  витрат  використовуються  наступні  вихідні  дані: 

·  Плановий  склад  устаткування  і  транспортних  засобів,  обумовлений  виходячи  з  норм  їхнього  використання  і  планового  обсягу  виробництва;

·  Нормативи  витрат  спонукуваної  енергії  по  окремих  видах  устаткування  і  середньої  ціни  (собівартості)  окремих  видів  енергії;

·  Норми  витрат  покупних  матеріалів  для  експлуатації  і  ремонту  устаткування,  включаючи  запасні  частини,  мастильні  й  обтиральні  матеріали;

·  Норми  амортизаційних  відрахувань;

·  Нормативи  обслуговування  і  ремонту  устаткування  і  транспортних  засобів  допоміжними  працівниками;

·  Розрахунки  розподілу  продукції  (робіт,  послуг)  допоміжних  цехів;

·  Розрахунки  необхідності  в  малоцінних  і  швидко зношуваних предметах  і  інструментах,  їхнього  зносу  і  витрат  на  ремонт  і  відновлення.

·  Структура  організації  керування  цехами  і  підприємством  у  цілому,  їхні  штатні  розклади;

·  Норми  витрат  палива  й  енергії  для  опалення,  висвітлення  й  інших  господарських  нестатків;

·  Норми  витрат  матеріалів  на  зміст  і  ремонт  будинків  і  споруджень;

·  Норми  зносу  малоцінного  і  швидко зношуванного   господарського  інвентарю;

·  Норми  амортизаційних  відрахувань  на  повне  відновлення  основних  фондів  і  нематеріальних  активів;

·  Кошторис  витрат  на  поточний  ремонт  основних  фондів;

·  Кошторис  витрат  на  охорону  праці;

·  Кошторис  витрат  на  проведення  іспитів,  досвідів  і  досліджень;

·  Розрахунки  розподілу  продукції  і  послуг  допоміжних  цехів;

·  Кошторис  витрат  на  винахідництво    і  раціоналізацію;

·  Кошторис  витрат  на  зміст  пожежної  і  сторожової  охорони;

·  Кошторис  витрат  на  виробничу  практику  і  підготовку  кадрів;

·  Норми  податків,  зборів  і  інших  обов'язкових  платежів,  передбачених  законодавством.         

              Кошторису  витрат,  зв'язаних  з  відшкодуванням  зносу  спеціальних  інструментів  і  пристроїв  цільового  призначення  й  інших  спеціальних  витрат,  складаються  для  кожного  виду  продукції  виходячи  з  затвердженого  технологічного  процесу,  специфікації  спеціальних  інструментів  і  пристроїв  цільового  призначення  і  норм  витрат  на  їхнє   виготовлення,  зміст  і  ремонт.  У  кошторисах  приводяться  розрахунки  зміни  залишків  спеціального  оснащення,  а  також  кошторисних  ставок  відшкодування  їхньої  вартості.  Ставки  відшкодування  вартості  спеціальних  інструментів  і  пристроїв  цільового  призначення  встановлюється  з  таким  розрахунком,  щоб  їхня  вартість  була  відшкодована  не  більш  ніж  за  два  роки.