Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 11

Для можливості переходу на цивільну продукцію  “Зоря” спільно  з НВП “Машпроект” було зроблено велику роботу по створенню двигунів, які необхідні для транспортування газу і вироблення електроенергії. В їх конструкції прийнята інша кінематична схема, кожний із двигунів має по дві виконавчі турбіни, освоєна нова паливно-регулююча апаратура, удосконалення вузлів і деталей, номер згорання палива з метою скорочення шкідливих викидів  в атмосферу. Ретельний і всебічний аналіз внутрішнього і зовнішнього ринків свідчить про те, що продукція підприємства при постійному її удосконаленні і поширенні асортименту і технічних можливостей є перспективною на багато років. В дедуктивному виробництві виконуються окремі замовлення металургійних комбінатів та агропромисловому комплексу України та Росії, в тому числі для Миколаївського глиноземного заводу.

Виготовляються дослідні структурні мультиплікатори для вітроенергетичних установок потужністю від 25 до 50 кВт. Одночасно з випуском продукції підприємством здійснюється і її ремонт.

Найбільшу потребу у вітчизняних турбінах відчуває НАН “Нафтагаз” Україна. На компресорних станціях магістральних газопроводів України експлуатуються газові турбіни потужністю від 6 до 25 МВт, які застаріли і морально і фізично, дуже низький коефіцієнт їх корисної дії. Однак поряд з освоєними у виробництві двигунами потужністю в НВт необхідно освоєння виробництва  нових двигунів потужністю 10 МВт і 25 МВт.

Газові турбіни “Зоря” з їх сервісним обслуговуванням вже експлуатуються (близько 300 одиниць) і добре зарекомендували себе, крім того потрібен їх ремонт, заміна. Канадська фірма “Оренда” попросила ексклюзивного права на продає своїх установок і агрегатів для різних цілей на базі двигунів ВО “Зоря”. Фірма розгорнула широку рекламу продукції “Зоря” і “Машпроекту”. Разом з тим основним засновником в Україні і у Росії необхідні турбіни потужністю 10 МВт і 25 МВт. Перші необхідні для заміни  ними спрацьованих і низькоефективних, другі – як для заміни, так і для підвищення потужності і продуктивності компресорних  станцій. Не зважаючи на активні дії багатьох країн світу і насамперед Росії по створенню автономних комунальних електростанцій, про що свідчать задані матеріали російського АО “Газенерго” і іших організацій, Міненерго України скептично ставляться до цього з причин відсутності на Україні власного природного газу. Разом з тим, завтрашній день не знімає з рахунку можливість створення автономних комунальних електростанцій і на Україні свідченням цього є прироблення такої електростанції з виробленням  тепла і виробленням технологічної станції на Миколаївському глиноземному заводі та інших підприємствах. Хоч і не значного, але замінюється також потреба України в головних газотурбінних корабельних установках для ВМС, а також у ремонті і модернізації цієї техніки. Головні газотурбінні фірми світу захопили монополію, готові в будь-який момент поставити свою техніку, задовольнити тим самим будь-якого, навіть найвибагливішого замовника. Вихід на світовий ринок продукція ВО “Зоря” надто проблематичний, можливі тільки окремі випадкові продажі. Разом з тим багато закордонних фірм завдяки рекламі здійснюваної ВО “Зоря” і НВП “Машпроект”, участі в міжнародних виставках, конференціях з газотурбобудування, добре вивчили “Зорю” та деякі виявляють до продукції підприємства певний інтерес. Окремі запити надходять від замовників Ірану, Канади та інших за допомогою посередників, які знайомі з газовими турбінами ВО “Зоря” та їх відносно невисокими цінами.

Виробниче об’єднання “Зоря”  введено в експлуатацію в 1950 році. Об’єднання знаходиться в південно-східній частині міста Миколаєва, великого промислового центру України. ВО “Зоря” являє собою складну виробничу економічну і соціальну систему. В склад об’єднання крім основних (16) і допоміжних (18) цехів і виробництв, входить сільськогосподарське підприємство, база відпочинку, піонерський табір, санаторій, дитячі садки, житлово-комунальне господарство. В об’єднанні працює більше 10 тис. чоловік. На одній площині з об’єднанням розміщується науково-дослідницькі заклади, розробляє конструкторсько-технологічну документацію, виготовляє експериментальні зразки газотурбінних двигунів, проводить їх випробування і передає в серійне виробництво.

ВО “Зоря” має добре розвинуті під’їздні залізничні та автомобільні путі. Воно знаходиться у двох кілометрах від Миколаївського морського торгового порту, що дає вихід на морські транспортні комунікації.

Незважаючи на широку конкуренцію з боку російських авіамоторних заводів, які також обрали шлях переходу до електротурбін та ведучих зарубіжних фірм.

Так в 1997 році по замовленню ОАО “Газпром” виготовлено 57 різних газових турбін на загальну суму близько 65 млн. грн., а заявка на 1998 рік збільшилася на 20 млн. Продукція ВО “Зоря” сприяє підвищенню не тільки економіки країни, але й взаємовідносини між Україною і Росією. Стратегічний інтерес до продукції ВО “Зоря” виник і у ряді зарубіжних фірм Німеччини, Канади, Швейцарії, Італії, Голландії з метою спільного виробництва газоперекачувальних установок комунально-електричних станцій.

РОЗДІЛ 3

Характеристика стану бухгалтерського обліку та обліку витрат на Виробничому Об’єднанні “Зоря”

Витрати на виробництво продукції у вартісному вираженні формують її собівартість. Цей показник є одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства.

У ньому дістають відображення зростання продуктивності праці, економії ресурсів, технічний прогрес.

Згідно П(С)ПО 16 “Витрати” від 31 грудня 1999р. в бухгалтерському обліку витрати підприємств відображаються водночас із зменшення активів, або збільшення обов’язків. Витратами звітного періоду визначається або зменшення активів, або збільшення обов’язків, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.