Класи неорганічних сполук

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. АДМ. С.Й. МАКАРОВА

Камінська Є.Г., Кельїна С.Ю., Мащенко В.В.

Класи неорганічних сполук

Методичні вказівки

Миколаів  2000

УДК 041

Камінська Е.Г. Кельїна С.Ю.  Мащенко В.В.  Класи неорганічних сполук. (методичні вказівки )

Кафедра хімії

  Ці   методичні вказівки  містять  довідки з основних понять хімії  і  класів неорганічних сполук,  які необхідні для вивчання  університетського курсу хімії . Окрім того, розібрані методи  розв’язку   основних типів  задач з відповідних тем та запропоновані вправи і задачі для самостійної  підготовки та  самоконтролю знань.

Вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей.

Рецензент – к.т.н. , доцент  Соловйова Ж.Ф.

                                                                                       Ó Український  державний

                                                                                          морський технічний університет

                                                                                          ім. С.Й.Макарова

І.  Основні хімічні поняття

    Хімія - це наука про склад та будову речовин, їх властивості та взаємні перетворення. Окремий вид матерії, який за певних умов має сталі фізичні та хімічні властивості, називається речовиною. Речовина  складається з елементарних частинок, які мають масу покою.

    Будь-які зміни з речовиною називають явищами. Фізичними явищами є  такі,  під час яких не змінюється склад речовини, але можуть змінюватися форма, агрегатний стан, температура, тощо. Хімічні явища зв’язані із  зміною складу  та властивостей речовини. Будь-яка хімічна речовина складається з хімічних елементів.

    Елементом  називається сукупність атомів, які мають однаковий заряд ядра. Кожний елемент має свою назву та хімічний символ.  Носієм властивостей елемента є атом.

     Атом –хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини, яка складається з ядра і електронів. Ядро (центральна частина атома) складається  з протонів  і  нейтронів.  Маси протонів  і нейтронів  у  »  10000 разів більше маси електронів, тому  в  ядрі зосереджена маса атома, яка дорівнює  » 10-25-  10-27 кг.  Електрони утворюють електронну оболонку,  розміри якої визначають розміри атома (»10-10 м). Позитивний заряд ядра, який відповідає числу протонів, дорівнює негативному заряду електронної оболонки, що визначається числом електронів. Кількісними характеристиками атома є його маса і заряд ядра,що збігається з порядковим номером (Z) елемента у Періодичній системі. Елементи  можуть  утворювати атоми з різною кількістю нейтронів у ядрі. Такі атоми одного елементу називають ізотопами. Наприклад, елемент Гідроген  складається з ізотопів трьох видів:  Протію ( 11Н, тобто до складу ядра входить тільки протон), Дейтерію ( 21D, до складу ядра входить один протон і один нейтрон) і Тритію (31Т, до складу ядра входять один протон і два нейтрони ). Кожний елемент має  кілька ізотопів, тому  в Періодичній системі наведено середню атомну масу елементів з урахуванням їх поширення у природі.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Химия
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
157 Kb
Скачали:
6