Класи неорганічних сполук, страница 25

17.Який об’єм повітря  необхідний  для повного спалювання  кам’яного вугілля масою  10 кг, в якому масова частка   вуглецю складає 80 %,  водню – 6 %, негорючих домішок – 14 % - ?

18.Природний бром  складається з двох  ізотопів. Молярна частка 79Br дорівнює 55 %. Який ще ізотоп входить до складу елемент Брому, якщо його відносна атомна маса дорівнює 79,9  ?

19.З 500 г розчину натрій нітрату  з масовою часткою солі 290 % випарувалі 100 г води. Визначити масову частку солі в розчині після випаровування.